ASMR on äänitaidetta

Autonominen, rauhoittava aistielämys (eng. Autonomous Sensory Meridian Response) eli tuttavallisemmin ASMR on kehossa syntyvä, pään takaosasta selkärankaa pitkin kulkeva, kihelmöivä tunne. Tämä tunne koetaan koko keholla. Tunteen voi saada aikaiseksi erilaiset audio-visuaaliset triggerit, joita voivat olla esimerkiksi äänet. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että samat äänet eivät saa aikaan ASMR-tunnetta kaikilla.

Keskitymme blogikirjoituksessamme autonomisiin, rauhoittaviin aistielämyksiin, joita voi kokea kuuloaistin kautta. Lasten kanssa voidaan tutustua myös ASMR:n visuaaliseen puoleen. Ilmiönä ASMR on Suomessa vielä melko tuntematon, mutta toivomme tämän tekstin avaavan aihetta teille hieman.

Auditiivinen ASMR pähkinänkuoressa
Auditiiviset eli kuuloaistiin perustuvat äänet synnyttävät kuulijassa koko kehollisia rentoutumisen ja rauhoittumisen tunteita. ASMR:n on myös todettu laskevan sydämen sykettä sekä parantavan keskittymiskykyä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin kuuluu kiireettömien ja rauhoittumista edistävien toimintaympäristöjen luominen, joissa juuri keskittymistä voidaan harjoitella aistien avulla. ASMR:n avulla lapsille luodaan mahdollisuus tutkimiseen moniaistisesti.

Tee, kuule ja koe
ASMR tarkoitukseen käytettäviä omia äänityksiä voidaan tuottaa lasten kanssa varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa sekä kotona. Tämän taidemuodon tekemisessä keskeistä on luovuuteen ja osallisuuteen kutsuvat työtavat, jotka ovat myös lapsille luontaisia oppimisen tapoja. Taiteen tekemisessä on keskeistä saada aistikokemuksia, joita ASMR taidemuotona mahdollistaa. Jos ASMR:n tekemisen kokee erityisen mielekkäänä, on mahdollisuus saavuttaa flow-tila. Flo-tilassa lapsi uppoutuu täysin tekemiseen ja kokee suurta onnellisuuden tunnetta.

Työskentelyn ASMR:n parissa voisi aloittaa keskustelemalla lapsen/lasten kanssa siitä, mitkä äänet koetaan mielekkäiksi, rentouttaviksi, rauhoittaviksi tai vaikkapa ihaniksi. Tämän jälkeen näitä ääniä voidaan etsiä ympäristöistä ja niitä voidaan äänittää. Lapsen/lasten kanssa lähdetään myös itse tuottamaan keskustelussa esiin nousseita ääniä. Näitä ääniä voivat olla ASMR:lle tyypilliset kuiskailut, rapinat, hyräily sekä muut hiljaiset ja rauhoittavat äänet. Näitä äänitteitä voidaan hyödyntää myöhemmin esimerkiksi rauhoittumis- ja lepohetkillä valmiiden Cd-levyjen sijaan. Äänitteet luovat lapsille henkilökohtaisempia kuuntelukokemuksia, sillä taide on tuotettu itse.

Jos aiheesta halutaan tehdä pidempikestoinen projekti, sitä voidaan jatkaa lähtemällä lapsen/lasten kanssa metsään. Metsä on rauhoittumisen paikka, jossa voidaan tutkia ja kuunnella erilaisia ääniä, jotka koetaan rauhoittavina ja rentouttavina. Mahdollisuuksien mukaan myös lepohetki voidaan viettää metsässä ääniä kuunnellen. Äänitaiteen parissa vietetyt hetket ovat oivallisia oppimisen kokemuksia. Äänitaidetta voidaankin tuottaa, hyödyntää ja kokea erilaisissa ympäristöissä.

ASMR on jokaiselle henkilökohtainen kokemus. Rohkaisemme kokeilemaan sitä ennakkoluulottomasti erilaisia ääniä ja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Vain taivas on taiteemme rajana!

Jenni Neuvonen & Terhi Nieminen
Kuvat: Pixabay