Hakuohjeet pikkunorssiin

Pikkunorssi hakee kahta varhaiskasvatuksen opettajaa ja lastenhoitajaa.

Rauman pikkunorssi hakee joukkoonsa kahta varhaiskasvatuksen opettajaa ja lastenhoitajaa kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Pikkunorssi noudattaa Rauman kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa huomioiden samalla oman painotteisuutemme, eli ympäristöpedagogisen taito- ja taideainepainotteisen toimintatavan. Hyödynnämme oppimisympäristöä kokonaisvaltaiseen oppimiseen toiminnallisuuden kautta – meillä on tilat myös kuvataiteen, käsityön ja kotitalouden projekteja varten. Yhteistyökumppanina on myös Rauman opettajankoulutuslaitos. Laitoksen varhaiskasvatusopiskelijoiden, heidän opettajiensa sekä tutkijoiden kanssa työskentelemme yhdessä varhaiskasvatuksen kehittämisen ja siis kaikkiaan lasten hyväksi. Tavoitteenamme on tuottaa laadukasta ja tutkimuspohjaista varhaiskasvatusta monipuolisessa ja muunneltavassa oppimisympäristössä. Kestävän kehityksen periaatteet näkyvät pedagogisissa sisällöissä sekä kulutusvalinnoissa.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin Varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 § mukaisesti on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla. (Myös vanhamuotoinen lastentarhanopettajan koulutus antaa kelpoisuuden). Koska olemme yliopistollinen harjoittelupäiväkoti, varhaiskasvatuksen opettajillamme tulee olla pedagoginen tutkinto, joka oikeuttaa heidät toimimaan ohjaavina opettajina yliopistollisessa varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksessa.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajana työskentelet joko ryhmässä, tai kiertävänä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana eri ryhmissä. Edistät Rauman pikkunorssin lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua ja kehitystä yhteistyössä työyhteisösi ja perheiden kanssa. tuot työyhteisöösi ja ryhmääsi hoidollista ja huolenpidollista osaamista ja ammattitaitoa. Työskentelet sensitiivisesti lapset huomioiden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja osallistut lasten varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Työtehtävien tarkempi sisältö muotoutuu myös valittavan henkilön kiinnostuksen ja vahvuuksien pohjalta.

Työnantajana Pikkunorssi Oy haluaa tarjota kannustavan ja motivoivan palkkauksen. Laitathan hakemukseen palkkatoivomuksesi, sekä jätäthän minuutin mittaisen videoesittelyn hakemuksen lisäksi, jossa kerrot itsestäsi.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Liitä alkuperäiset opinto- ja työtodistukset hakemukseesi. Haastattelut pidämme huhtikuun aikana.

Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 29.3.2021(klo 23:59) Turun yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen löytyy ilmoituksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.
Esittelyvideot ja tiedustelut osoitetaan: Anne Toivonen 044-2427864, antoiv@utu.fi

HAE PAIKKAA TÄSTÄ