Pikkunorssin varautumissuunnitelma henkilöstön koronasta tai muusta infektiotaudista johtuviin poissaoloihin

Pikkunorssin varautumissuunnitelma henkilöstön koronasta tai muusta infektiotaudista johtuviin poissaoloihin

8.11.2022

Pikkunorssi on suunnitellut varautumissuunnitelman, joka koskee mahdollisia toimenpiteitä tilanteissa, joissa koronasta tai muista infektiotaudeista aiheutuu merkittävää henkilöstövajetta. Suunnitelman keinot otetaan käyttöön vasta viimeisenä keinona, jos henkilöstöä on poissa tai sijaisia ei saada.

Mikäli henkilöstöä ei ole riittävästi pyydetään huoltajia tekemään seuraavia toimenpiteitä:

  • Huoltajia pyydetään ilmoittamaan lapsensa päivittäiset hoitoajat, joiden mukaan henkilökunnan työvuorot suunnitellaan.
  • Huoltajia pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti DaisyFamilyyn tai viestillä, jos lapsi on sairas tai vapaapäivällä.
  • Lisäksi aukioloaikoja voidaan tarvittaessa keskittää ja rajoittaa, esimerkiksi klo 8 – 16.00 tai 7.30 – 15.30 välille. Tällöin huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve lyhennetyn aukiolon puitteissa. Muutoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa DaisyFamilylla, sähköpostilla tai tekstiviestillä.
  • Äärimmäisissä tilanteissa huoltajia suositellaan järjestämään lapsen hoito muilla tavoilla. Jos pikkunorssi on kiinni, hyvitetään niiden päivien maksut vanhemmille, kun lapsi ei ole voinut olla varhaiskasvatuksessa Pikkunorssissa.

Pikkunorssin toimenpiteet korona- tai infektiotilanteen pahentumisen estämiseksi:

  • Henkilökuntaa sekä perheitä kannustetaan jäämään infektio-oireista kotiin.
  • Henkilökuntaa suositellaan käyttämään maskeja tai visiirejä infektioiden ehkäisyyn.
  • Lasten ja aikuisten hyvä käsi – ja yskimishygienia.
  • Siivouksen tehostaminen ryhmissä, joissa esiintyy koronaan tai muihin infektiotauteihin viittaavia oireita lapsissa tai työntekijöissä.
  • Ryhmät eivät yhdistä toimintojaan yli palo-osastojen.

 

Lisätietoja:

Anne Toivonen / Päiväkodin johtaja

Iida Myllymaa/ Varajohtaja