kirjoosi hankkeen logo

KIRJOOSI

Kirjallisuudesta iloa ja yhdessäoloa

Pikkunorssin Kirjoosi –hankkeessa keskitytään aikuisten lukemisen ja lukemista koskevan tiedon lisäämiseen. Hankkeessa kehitetään erilaisia tapoja tukea vanhempia (erit. monikielisiä) lukijuudessa sekä perheiden lukemisen kulttuurin rakentamisessa. Kansainvälisesti vanhempien erilaiset lähtökohdat lukemiseen otetaan huomioon, mutta Suomessa lukemista tuetaan vähemmän. Tavoitteena on antaa vanhemmille onnistumisen ja toimijuuden kokemuksia sekä konkreettisia välineitä kodin lukuhetkiin. Hankkeessa tarjotaan 1) sekä materiaaleja että toimintaohjeita kodeissa toteuttavaan toimintaan ja 2) vanhemmille ja perheille suunnattua toimintaa päiväkodissa. Toiminnan monipuolisuus vastaa vanhempien erilaisiin tarpeisiin ja lähtökohtiin. Kaikki pedagoginen aineisto ja tutkimus jaetaan Pikkunorssin verkkosivuilla ja kootaan hankkeen lopussa materiaalipankiksi myös aoe.fi -sivuille. Lisäksi järjestetään webinaari. Harjoittelupäiväkotina Turun yliopiston vo-opiskelijat toteuttavat toimintaa harjoitteluissa.

Hankkeen tuloksena syntyy kirjoosi, jossa vanhemmat, henkilöstö ja lapset ovat aidosti ja yhdessä innostuneita lastenkirjallisuudesta, lukemisesta ja lukukokemusten jakamisesta. Hankkeessa testattu ja kehitetty aineisto kootaan materiaalipankkiin. Se sisältää sekä konkreettisia ideoita materiaaleista, että pedagogisten toimintatapojen kuvauksia. Materiaalipankki on osittain monikielinen. Hankkeessa syntyy tutkimustuloksia perheiden lukemisen käytänteistä ja hankkeessa kehitetyistä käytänteistä. Pikkunorssiin syntyy pysyviä käytänteitä perheiden lukemisen tukemiseksi (esim. Satu päivässä -menetelmä). Käytänteet ovat sekä konkreettisia materiaaleja (kirjallisuutta, tarinakasseja) ja pedagogisia toimintatapoja (pop up -kirjastot, kirjavinkkaukset, keskusteluohjeet). Perhelukemisen käytänteet ovat jatkossa osa päiväkodin varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden harjoitteluita. Hankkeen myötä luodaan Pikkunorssin pikkukirjasto, josta voi lainata kirjallisuutta koteihin. Perhelukeminen vaikuttaa myönteisesti lasten yhdenvertaisuuteen sekä perheiden hyvinvointiin.

Yhteistyökumppaneina hankkeessamme ovat Rauma-Repolan lastentarha, Lastentalo Musikatti, Touhulan liikuntapäiväkoti ja Rauman englanninkielinen päiväkoti, joiden asiakasvanhemmille tarjotaan mahdollisuus osallistua verkkotapahtumiin. Rauman varhaiskasvatuksen yksiköihin välitetään vanhemmille linkkejä verkkotapahtumiin ja henkilöstölle tietoa Kirjoosi-toiminnasta. Rauman kaupunginkirjaston kanssa tehdään yhteistyötä, ja kaupunginkirjasto järjestää esim. kirjavinkkauksia. Osa vanhemmille suunnatuista tapahtumista (avoimia kaikille) järjestetään mahdollisuuksien mukaan kirjastossa. Hankkeessa jaetaan tietoa ja tutkimusaineistoa kerätään verkostosta, tähän liittyen tehdään yhteistyötä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos Rauman yksikön kanssa (Aerila & Ruokonen; aineiston keruu ja tutkimus sekä koulutuksia). Yhteistyötä tehdään myös Rauman normaalikoulun kanssa kutsumalla vanhempia tapahtumiin ja jakamalla henkilökunnalle materiaalia. Yhteistyökumppanina toimii myös Karuselli-hanke, mitä kautta mahdollistuu myös huoltajien osallistaminen Kirjoosiin.

 

ALKUKARTOITUS

KIRJOOSI ALKUKARTOITUS

KIRJOOSI LOGOT