Perheille

Rauman pikkunorssi on tammikuussa 2021 toimintansa aloittava 105-paikkainen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti, joka tulee tarjoamaan laadukasta, tutkimusperustaista varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Pikkunorssissa on ryhmätilat taaperoikäisille (alle 3-vuotiaat), leikki-ikäisille (3-5-vuotiaat) ja esiopetusikäisille (6-vuotiaat) lapsille sekä pienennetyn ryhmän toiminnalle.

Päiväkodin varhaiskasvatuspaikkojen  haku alkaa 14.9.2020.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa

Toiminta taapero- ja leikki-ikäisille alkaa 4.1.2021.

Esiopetusryhmä aloittaa syksyllä 2021, esikoulupaikkoihin haku on Rauman kaupungin esiopetukseen ilmoittautumisen ohjeiden mukaisesti – Seuraa Rauman kaupungin ilmoittelua esikouluun ja kouluun ilmoittautumisen käytännöistä.

Hakua koskeva tietosuojaseloste löytyy Rauman pikkunorssin verkkosivujen alatunnisteesta.

RAUMAN PIKKUNORSSI ON LAPSIA VARTEN

Lapsi on arvokas, tähän lauseeseen sisältyy Pikkunorssin koko toiminta-ajatus. Olemme täällä lapsia varten. Päiväkotimme arki on rauhallista, turvallista ja lapsen tarpeet ovat aina etusijalla. Sen lisäksi arjessamme on monipuolista toimintaa, uusia oivalluksia, erilaisia oppimisympäristöjä – positiivisia kokemuksia lapsille. Kannustamme lasta omien vahvuuksiensa kautta. Jokainen tulee kuulluksi omana itsenään, jotta elämänilo ja rohkeus kokeilla säilyvät. Käytettävissämme on viimeisin varhaiskasvatustieto ja -taito, sillä varhaiskasvatuksen henkilöstömme on kouluttautunutta ja toimimme tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen ja Rauman normaalikoulun kanssa.

Vastavuoroista toimintaa

Toiminta Pikkunorssissa on avointa, yhteistyö vanhempien ja huoltajien kanssa tulee olemaan vastavuoroista. Meille on erittäin tärkeää kuulla perheiltä palautetta, myös ideoita toimintaamme otetaan ilolla vastaan. Varhaiskasvatuksen tutkimus antaa paljon myös perheille, kerromme tutkimusten tarkoituksista ja tavoitteista sekä esittelemme tuloksia yhteistapaamisissa. Perheet ovat merkityksellinen ja tärkeä osa Pikkunorssin toimintaa.

Pikkunorssin tilat

Pikkunorssissa on ryhmätilat taaperoikäisille (alle 3-vuotiaat), leikki-ikäisille (3-5-vuotiaat) ja esiopetusikäisille (6-vuotiaat) lapsille sekä pienennetyn ryhmän toiminnalle. Esteettömyys on Pikkunorssissa otettu huomioon kaikkialla. Käytävät ovat avarat ja sekä sisä- että ulkotilat modernit, viihtyisät ja hyvin varustellut.

  1. Liikunta sisätiloissa

Tilavassa liikuntasalissa on erilaisia aktiviteettitauluja ja liikuntavälineitä: jumppaan, peleihin, leikkeihin, tanssiin, draamaan ja kaikkeen kivaan ja kehittävään. Kerhotilassa on pesäkeinu, jossa lapsi voi rentoutua. Useammissakin tiloissa on puolapuut. Myös avarilla käytävillä voi järjestää erilaisia aktiviteetteja, vaikkapa nukketeatteria.

  1. Taito- ja taideainetilat

Panostamme taito- ja taideaineisiin lapsen omien vahvuuksien ja motivaation mukaan. Tavoitteemme on kannustaa lapsia kokeilemaan hyvässä hengessä, saamaan elämyksiä uusien asioiden kautta. Taito- ja taideainetiloja ovat

  • Monitila kädentaitojen harjoittamiseen
  • Keittiön ominaisuuksilla varusteltu monitila lasten leipomiseen ja pienten kotitöiden harjoittelemiseen.
  • Monitila kuvataidekasvatuksen toteuttamiseen kuten piirtämiseen, maalaamiseen ja muotoiluun.

Pikkunorssi toimii yliopiston kampuksella ja käytössämme on myös opettajankoulutuslaitoksen ylläpitämä puutarha, joka toimii yhtenä rikkaana oppimisympäristönä lapsille.

Pitkä ja turvallinen oppimispolku

Jatkumo varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välillä on pikkunorssissa mahdollinen. Se tarjoaa lapselle turvallisen ja yhtenäisen kasvu- ja oppimispolun sekä mahdollisuuden pitkäaikaisiin ihmissuhteisiin.

 MITÄ ON VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTYÖ RAUMAN PIKKUNORSSISSA?

Saamme Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen ja Rauman normaalikoulun yhteistyön kautta arkeemme uusinta varhaiskasvatustietoa ja sovellamme sitä toimintaamme. Toimimme aina kuitenkin lapsen arjen ehdoilla. Henkilökunnalla on motivaatio ja halu työskennellä lasten parhaaksi ja samalla kehittää varhaiskasvatusta ja omaa osaamistaan. Opetusharjoittelijat ja tutkijat työskentelevät ja tekevät tutkimustyötä varhaiskasvatuksen yhteiseksi hyväksi, yksittäiset lapset eivät ole tutkimuksen kohteina. Pidämme vanhemmat ja huoltajat ajan tasalla Pikkunorssin tapahtumista, tutkimustyö ja sen tulokset antavat paljon myös perheille uutta tietoa varhaiskasvatuksesta. Lue kehittämistyöstä tarkemmin.

 

Voit tiedustella lisätietoja Rauman pikkunorssin johtajalta, Anne Toivoselta, jonka yhteystiedot löydät klikkaamalla tästä.