Pikkunorssin taide-, taito- ja luontokanava

Tervetuloa Turun yliopiston opettajankoulutuksen Rauman kampuksen ylläpitämään blogiin, jonne varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat kirjoittavat säännöllisesti ajatuksiaan varhaiskasvatuksen taito-, taide- ja luontokasvatukseen liittyen. Kirjoitukset sisältävät tutkimusperustaisia näkökulmia ja vinkkejä, joita voi hyödyntää niin päiväkodissa kuin kotonakin.

Lukuiloa!