Pikkunorssin taide-, taito- ja luontokanava

Tervetuloa Turun yliopiston opettajankoulutuksen Rauman kampuksen ylläpitämään taide-, taito- ja luontokanava -blogiin, joka on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja lasten maailmasta kiinnostuneille lukijoille. Kirjoittajina toimivat Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevat opiskelijat. Blogissa esitetyt pedagogiset ideat on kehitelty osana Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineen opintoja.

Blogien kirjoittajat ovat antaneet luvan pedagogisten ideoidensa julkaisemiseen tällä sivustolla ja materiaalin opetukselliseen käyttöön varhaiskasvatuksessa. Materiaalin tekijätiedot © tekijänoikeusmerkin kanssa on materiaalia edelleen jaettaessa ja käytettäessä ilmoitettava.

Tervetuloa tutustumaan ja ottamaan käyttöönne nämä luovat ideat. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeinen tavoite. Luontokokemukset, taiteet ja leikki tukevat lasten kasvua ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Lähiympäristöjen hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa – Unajan Lintutorni
Varhaiskasvatusta ohjaava varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eli vasu (OPH 2018) perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten...
Lapsen oikeus taiteisiin
Lapsen oikeus taiteisiin pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien 31. artiklaan, johon on kirjattu, että jokaisella lapsella on oikeus osallistua kulttuurielämään ja...
Sadutus
Sadutus antaa mahdollisuuden kertoa omista ajatuksistaan. On tärkeää kokea tulevansa kuulluksi ja huomata muiden arvostavan juuri ”minun ajatuksiani”. Se lisää...
Leikillistä hienomotoriikkaa!
Hienomotoriikan kehittyminen   Motorinen kehitys on prosessi, jossa lapsi omaksuu liikunnallisia taitoja hermo- ja lihasjärjestelmän kypsyessä. Motorisessa kehityksessä on viisi...
Lastenkirjallisuus antaa siivet kielen kehitykselle
Varhaiskasvatusikäisellä lapsella on meneillään herkkyyskausi niin kielellisten, emotionaalisten kuin sosiaalisten taitojen kehittymisessä. Kaikkia näitä osa-alueita on mahdollista kehittää monipuolisen, lastenkirjallisuuteen...
Unelmien päiväkoti 2050 – taito- ja taidekasvatuksen näkökulma
Olemme kolmannen vuoden varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoita ja osana Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineen kurssia päädyimme pohtimaan, minkälainen unelmiemme päiväkoti olisi taito- ja...
Kuvasta ääneksi
Luonto on monipuolinen oppimisympäristö, jossa lapsi pystyy kartoittamaan useita erilaisia taitoja, kuten luonnon lukutaitoa. Luonnossa liikkuessa motoriset taidot kehittyvät ja...
Vanhempien rooli lasten taidekasvatuksessa
Vanhempien rooli lasten taidekasvatuksessa on merkittävä. Vanhempien sanat ja teot vaikuttavat siihen, millaisen taidekasvatuksen heidän lapsensa saavat. Siksi onkin tärkeää,...
Unelmien taideviikko 2050-luvun päiväkodissa
Miten ajattelisit taideviikon järjestettävän 30 vuoden päästä? Mitä uusia menetelmiä uskot löytyvän varhaiskasvatuksesta? Näitä asioita pohdimme, kun teimme mielikuvitusmatkan 30...
Aistien merkitys taidekasvatuksessa
Lapsen oppimista ja hyvinvointia voidaan edistää taiteen avulla ja taidekasvatusta on mahdollista toteuttaa kaikkien aistien kautta. Varhaiskasvatuksen taidepedagogiikan tulisi sisältää...
ASMR on äänitaidetta
Autonominen, rauhoittava aistielämys (eng. Autonomous Sensory Meridian Response) eli tuttavallisemmin ASMR on kehossa syntyvä, pään takaosasta selkärankaa pitkin kulkeva, kihelmöivä...
Minä taiteilijana luonnossa
Luonto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Luonto erilaisena ja innostavana ympäristönä kannustaa lapsia luovaan toimintaan ja siellä voidaan monin eri tavoin integroida...
Lumoava päiväkotipäivä – Kamishibai-teatteriesitys
Teimme taito- ja taidesivuaineen produktion yhteistyössä Rauman Pikkunorssin ja Kuopion Humanistisen ammattikorkeakoulun puhevammaisten tulkin ja kommunikaatio-ohjaajaopiskelijan kanssa. Kamishibai on paperiteatteri,...
Afroa varhaiskasvatukseen! 3/3
Tervetuloa tutustumaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineessa musiikkia ja liikuntaa opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja afron...
Afroa varhaiskasvatukseen! 2/3
Tervetuloa tutustumaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineessa musiikkia ja liikuntaa opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja afron...
Afroa varhaiskasvatukseen! 1/3
Tervetuloa tutustumaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineessa musiikkia ja liikuntaa opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja afron...
Ideoita moniaistisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi 3/3
Tervetuloa lukemaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuainetta opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja! Blogissa julkaistaan yhteensä kolme...
Ideoita moniaistisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi 2/3
Tervetuloa lukemaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuainetta opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja! Blogissa julkaistaan yhteensä kolme...
Ideoita moniaistisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi 1/3
Tervetuloa lukemaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuainetta opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja! Blogissa julkaistaan yhteensä kolme...
Hiljaiset kirjat
Hiljaiset kirjat tai toisin sanoen sanattomat kirjat ovat kirjoja, joissa ei ole lainkaan tekstiä lukijalle. Tämä ei ole mikään uusi...