Pikkunorssin taide-, taito- ja luontokanava

Tervetuloa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen ylläpitämään taide-, taito- ja luontokanava -blogiin, joka on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja lasten maailmasta kiinnostuneille lukijoille. Kirjoittajina toimivat Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevat opiskelijat. Blogissa esitetyt pedagogiset ideat on kehitelty osana Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineen opintoja.

Blogien kirjoittajat ovat antaneet luvan pedagogisten ideoidensa julkaisemiseen tällä sivustolla ja materiaalin opetukselliseen käyttöön varhaiskasvatuksessa. Materiaalin tekijätiedot © tekijänoikeusmerkin kanssa on materiaalia edelleen jaettaessa ja käytettäessä ilmoitettava.

Tervetuloa tutustumaan ja ottamaan käyttöönne nämä luovat ideat. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeinen tavoite. Luontokokemukset, taiteet ja leikki tukevat lasten kasvua ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Taidekasvatus tukee laaja-alaisen osaamisen taitojen oppimista
Varhaiskasvatuksessa harjoitellaan useita erilaisia taitoja, jotka yhdessä muodostavat laaja-alaisen osaamisen. Opetushallituksen laatiman Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteiden mukaan laaja-alainen osaaminen on kykyä...
Taito- ja taidekasvatus tukena lapsen laaja-alaisen oppimisen kehittymisessä
Laaja-alainen osaaminen alkaa varhaiskasvatuksessa ja jatkuu koko elämän. Se on kykyä toimia eri tilanteiden edellyttämällä tavalla ja tiedon- ja taidonalojen...
Talven ihmemaa
Valkoisina hohtavat hanget ja pirtsakka pakkaskeli houkuttelevat ulos liikkumaan. Koko perheen voimin voidaan lähteä vaikka lähimetsään hämmästelemään talven ihmeitä. Lapset...
Taidekasvatuksella taianomaisuutta arkeen
Mielikuvitus ja leikki ovat tukipilareita lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle. Hyvä keino tukea lapsen mielikuvituksen kehitystä on hyödyntää taidekasvatusta. Taide vahvistaa...
Musiikki ja taide
Musiikki ja taide on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Lapsi pääsee ilmaisemaan itseään musiikin ja taiteen kautta. Musiikkimaalauksen tavoitteena on, että lapsi...
Taidetta luonnossa
Ympäristökasvatuksesta yleisesti Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta sekä vastuullista toimimista ympäristössä. Tärkeää on ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Rakennettu...
Miten tukea lapsen luovuutta
Jokainen lapsi on jollain tavalla luova. Vaikka luovuutta on vaikea määritellä yksiselitteisesti, niin siihen voidaan kuitenkin sanoa liittyvän erityisesti muun...
Draamakasvatus on iloa ja heittäytymistä
Draamakasvatus on pedagoginen menetelmä, joka yhdistää eri taiteen ilmaisutapoja. Draama on  kokonaisvaltaista ilmaisua ja siinä käytetään mm. tanssia, kehollista ja...
Moniaistinen ystävyys
Ystävyys on tärkeä asia, myös pienille lapsille. Ystävien kanssa jaetaan tärkeitä asioita ja he ovat tärkeä tuki elämässä. Ystävien kanssa...
Taito- ja taidekasvatus alle 3-vuotiailla
Taito- ja taidekasvatuksen toteuttamisessa on paljon mahdollisuuksia alle 3-vuotiaiden lasten parissa. Tässä blogitekstissä kerromme muutamien esimerkkien avulla, miten varhaiskasvatuksessa voi...
Mennään metsän värikylpyyn!
Syksyinen luonto kylpee väriloistossaan. Useat eri värit ja raikas ilma houkuttelevat perheitä metsään retkeilemään. Metsään voidaan mennä yhdessä keräilemään luonnon...
Hetki pilvien ääressä – Aikaa olemiseen
Pysähdy hetkeksi arjen keskellä ja mieti miltä maailma näyttää lapsen silmin. Kaikki on niin uutta ja ihmeellistä, joka päivä tapahtuu...
Lähiympäristöjen hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa – Unajan Lintutorni
Varhaiskasvatusta ohjaava varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eli vasu (OPH 2018) perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten...
Lapsen oikeus taiteisiin
Lapsen oikeus taiteisiin pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien 31. artiklaan, johon on kirjattu, että jokaisella lapsella on oikeus osallistua kulttuurielämään ja...
Sadutus
Sadutus antaa mahdollisuuden kertoa omista ajatuksistaan. On tärkeää kokea tulevansa kuulluksi ja huomata muiden arvostavan juuri ”minun ajatuksiani”. Se lisää...
Leikillistä hienomotoriikkaa!
Hienomotoriikan kehittyminen   Motorinen kehitys on prosessi, jossa lapsi omaksuu liikunnallisia taitoja hermo- ja lihasjärjestelmän kypsyessä. Motorisessa kehityksessä on viisi...
Lastenkirjallisuus antaa siivet kielen kehitykselle
Varhaiskasvatusikäisellä lapsella on meneillään herkkyyskausi niin kielellisten, emotionaalisten kuin sosiaalisten taitojen kehittymisessä. Kaikkia näitä osa-alueita on mahdollista kehittää monipuolisen, lastenkirjallisuuteen...
Unelmien päiväkoti 2050 – taito- ja taidekasvatuksen näkökulma
Olemme kolmannen vuoden varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoita ja osana Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineen kurssia päädyimme pohtimaan, minkälainen unelmiemme päiväkoti olisi taito- ja...
Kuvasta ääneksi
Luonto on monipuolinen oppimisympäristö, jossa lapsi pystyy kartoittamaan useita erilaisia taitoja, kuten luonnon lukutaitoa. Luonnossa liikkuessa motoriset taidot kehittyvät ja...
Vanhempien rooli lasten taidekasvatuksessa
Vanhempien rooli lasten taidekasvatuksessa on merkittävä. Vanhempien sanat ja teot vaikuttavat siihen, millaisen taidekasvatuksen heidän lapsensa saavat. Siksi onkin tärkeää,...