Pikkunorssin taide-, taito- ja luontokanava

Tervetuloa Turun yliopiston opettajankoulutuksen Rauman kampuksen ylläpitämään taide-, taito- ja luontokanava -blogiin, joka on tarkoitettu kaikille varhaiskasvatuksen pedagogiikasta ja lasten maailmasta kiinnostuneille lukijoille. Kirjoittajina toimivat Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevat opiskelijat. Blogissa esitetyt pedagogiset ideat on kehitelty osana Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineen opintoja.

Blogien kirjoittajat ovat antaneet luvan pedagogisten ideoidensa julkaisemiseen tällä sivustolla ja materiaalin opetukselliseen käyttöön varhaiskasvatuksessa. Materiaalin tekijätiedot © tekijänoikeusmerkin kanssa on materiaalia edelleen jaettaessa ja käytettäessä ilmoitettava.

Tervetuloa tutustumaan ja ottamaan käyttöönne nämä luovat ideat. Oppiva ja hyvinvoiva lapsi on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen keskeinen tavoite. Luontokokemukset, taiteet ja leikki tukevat lasten kasvua ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Unelmien päiväkoti
Unelmien päiväkoteja on monenlaisia, Rauman pikkunorssi on yksi niistä. Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoina lähdimme mekin vielä lisää unelmoimaan ja tässä blogikirjoituksessa kerromme...
Taide lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa
Taiteesta usein puhuttaessa ensimmäisenä nousee mieleen kuvataide, teatteri ja musiikki. Harvoin mietitään sen pidemmälle mitä kaikkea taiteeksi voidaan mieltää. Taide...
Mitä on luovuus, ja kuinka ruokkia sitä
Ihmisellä on pienestä asti sisäänrakennettu tarve luoda uutta, ja sitähän luovuus pohjimmiltaan on. Opettajina meillä on suuri vastuu lasten luovuuden...
Meidän merellinen Rauma
Olemme varhaiskasvatuksen opiskelijoina, harjoittelijoina ja työntekijöinä päässeet tarkastelemaan Rauman varhaiskasvatusta monipuolisesti eri näkökulmista ja monenlaisista eri yksiköistä. Koemme meren ja...
Luonnon ja taiteen suhde: maataiteena oma metsäasukki
Metsä on usein lapsille luontainen paikka toimia ja sellainen, jossa he viihtyvät. Kaikki varhaiskasatukseen osallistuvat lapset eivät välttämättä saa riittävästi...
Lumoava päiväkotipäivä – Kamishibai-teatteriesitys
Teimme taito- ja taidesivuaineen produktion yhteistyössä Rauman Pikkunorssin ja Kuopion Humanistisen ammattikorkeakoulun puhevammaisten tulkin ja kommunikaatio-ohjaajaopiskelijan kanssa. Kamishibai on paperiteatteri,...
Jaettu kasvatusvastuu
Jokainen kasvattaja on varmasti joskus kokenut epävarmuutta omista taidoistaan. Siitä, uskaltaako lähteä lasten kanssa toteuttamaan jotain itselle uutta toimintaa. Erityisesti...
Lähimetsästä taidetta
Luonto on yksi monipuolisimmista ympäristöistä toteuttaa taidekasvatusta. Luonto muuttuu esimerkiksi vuodenaikojen ja sään mukaan sekä ihmisten ja eläinten toiminnan myötä....
Ideoita moniaistisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi 3/3
Tervetuloa lukemaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuainetta opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja! Blogissa julkaistaan yhteensä kolme...
Ideoita moniaistisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi 2/3
Tervetuloa lukemaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuainetta opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja! Blogissa julkaistaan yhteensä kolme...
Ideoita moniaistisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi 1/3
Tervetuloa lukemaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuainetta opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja! Blogissa julkaistaan yhteensä kolme...
Hiljaiset kirjat
Hiljaiset kirjat tai toisin sanoen sanattomat kirjat ovat kirjoja, joissa ei ole lainkaan tekstiä lukijalle. Tämä ei ole mikään uusi...
Aikaa taiteelle
Taidekasvatuksessa oleellista on antaa lapselle aikaa ja tilaa toimia taiteen parissa. Jo pienillä lapsilla on valmiuksia monenlaiseen taiteelliseen ilmaisuun, ja...
Afroa varhaiskasvatukseen! 3/3
Tervetuloa tutustumaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineessa musiikkia ja liikuntaa opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja afron...
Afroa varhaiskasvatukseen! 2/3
Tervetuloa tutustumaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineessa musiikkia ja liikuntaa opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja afron...
Afroa varhaiskasvatukseen! 1/3
Tervetuloa tutustumaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineessa musiikkia ja liikuntaa opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja afron...
Äänimaalaamo – taidekasvatusta musiikin keinoin
Äänimaalaamo on Seinäjoella sijaitsevan lastenkulttuurikeskus Louhimon lanseeraama työpaja, jossa lapset pääsevät ilmaisemaan itseään musiikin ja kuvataiteen keinoin. Äänimaalaamisessa tarkoitus on...