Hankkeet

Tällä hetkellä Rauman pikkunorssissa on toiminnassa tai alkamassa seuraavat hankkeet:

KIDISAFE -turvallisuutta varhaiskasvatukseen

Hankeaika: 1.8.2020 – 30.3.2022

  • tutkimme varhaiskasvatuksen kasvu- ja oppimisympäristön turvallisuutta
  • luomme mallin pelastuslaitosten turvallisuusviestinnästä varhaiskasvatukseen

KIDISAFE-sivut

OHOSKE – valtakunnallinen varhaiskasvatuksen opettajankouluttajien verkostohanke

Hankeaika: 1.3.2021 – 31.12.2022

Varhaiskasvatuksen opettajankouluttajien tutkimusperustaisen ohjausosaamisen kehittäminen muuttuvissa oppimisympäristöissä.

OHOSKE-sivut (päivitetään)

VAKAA johtaja – muuttuva ympäristö varhaiskasvatuksen johtamisentäydennyskoulutushanke

Hankeaika: 2021 – 2022

Vakaa johtaja -sivut (päivitetään)

KARUSELLI – tartutaan lasten hyvinvointihaasteisiin

Hankeaika: 2020 – 2022

Hankeessa ratkaistaan varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvointihaasteita vanhempien vertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistamalla

KARUSELLI-sivut