Pikkunorssin toimintaryhmä

Yhteistyötä Rauman pikkunorssin ja Opettajankoulutuslaitoksen välillä koordinoi Pikkunorssin toimintaryhmä, johon kuuluvat:

 • Inkeri Ruokonen, puheenjohtaja, varadekaani ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori, inkeri.ruokonen@utu.fi
 • Anne Sorariutta, varapuheenjohtaja, yliopistonlehtori, anne.sorariutta@utu.fi
 • Anne Toivonen, Rauman pikkunorssi -päiväkodin johtaja, anne.toivonen@pikkunorssi.fi
 • Eero Rantanen, Rauman pikkunorssi -päiväkodin varajohtaja, eero.rantanen@pikkunorssi.fi
 • Elisa Nurmi, Rauman normaalikoulun lehtori, elisa.nurmi@utu.fi
 • Jaana Lepistö, asiantuntijajäsen, opettajankoulutuslaitoksen varajohtaja, jaana.lepisto@utu.fi
 • Kirsi Urmson, Rauman normaalikoulun lehtori, kirurm@utu.fi
 • Lauri Kemppinen, asiantuntijajäsen, yliopistonlehtori, laukem@utu.fi
 • Meri Pihanperä, sihteeri, varhaiskasvatuksen projektitutkija, meri.pihanpera@utu.fi
 • Merja Mansikkamäki, koulutussuunnittelija, merman@utu.fi
 • Sarita Martikainen, Rauman normaalikoulun lehtori, sarita.martikainen@utu.fi
 • Satu Lausmaa, varhaiskasvatuksen yliopisto-opettaja, satu.lausmaa@utu.fi
 • Sofia Uhlenius, opiskelijajäsen
 • Taina Räsänen, yliopisto-opettaja, taina.rasanen@utu.fi
 • Virpi Yliverronen, yliopisto-opettaja, virpi.yliverronen@utu.fi