Rauman kampus

Rauman pikkunorssi sijaitsee Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluvan opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen välittömässä läheisyydessä.

Rauman pikkunorssi tekee laajaa yhteistyötä Rauman kampuksen kanssa ja toimii tutkimuspäiväkotina Rauman kampukselle ja harjoittelupäiväkotina Raumalla opiskeleville tuleville varhaiskasvatuksen opettajille.

Rauman kampuksen sivut