Rauman Pikkunorssi

Rauman Pikkunorssi, tutummin Pikkunorssi, on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella sijaitseva harjoittelupäiväkoti, joka tarjoaa tutkimusperustaista varhaiskasvatusta 115 lapselle. Pikkunorssissa on seitsemän lapsiryhmää. Roihut ja Liekit ovat esiopetusryhmiä, Naavat on pienennetty 3-6-vuotiaiden ryhmä, jossa on myös esiopetuksen lapsia. Versot ja Taimet ovat 3-5-vuotiaiden ryhmiä sekä Silmut ja Nuput 0-3-vuotiaiden ryhmiä. Pikkunorssissa painotetaan ympäristöpedagogiikkaa sekä taito- ja taidekasvatusta.
Pikkunorssin liiketoiminta siirtyi Rauman kaupungille 31.12.2023, jonka myötä Pikkunorssi on toiminut vuodenvaihteesta 2024 alkaen Rauman kaupungin päiväkotina. Toiminnassa painottuu edelleen yhteistyö Turun yliopiston opettajankoulutuksen kanssa, ympäristöpedagoginen taito- ja taidekasvatus sekä englanninkielen kielisuihku. Päiväkodin ylläpitäjän vaihtuminen ei aiheuta muutoksia varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille eikä heidän huoltajilleen. Pikkunorssi jatkaa toimintaansa saumattomasti osana kaupungin sivistystoimialan varhaiskasvatusta.
Pikkunorssin vapaita varhaiskasvatuspaikkoja haetaan sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella Rauman kaupungilta. Esiopetukseen haetaan Rauman kaupungin esiopetuspaikkojen haussa Wilman kautta.

Ajankohtaista

Uusimmat blogikirjoitukset