Kuulumisia Pikkunorssista

Vuoden alku on ollut suuria muutoksia täynnä, paljon on ollut uutta opeteltavaa ja uusia ohjelmistoja on otettu haltuun. Suurimmat huolenaiheet syksyllä liittyivät epätietoisuuteen siitä, miten yliopistoyhteistyö jatkuu kaupungin päiväkodiksi siirtymisen jälkeen. Pikkunorssissa työskenteleville juuri tänne Pikkunorssiin työskentelemään hakeutumisen yhtenä alkuperäisenä syynä on varmasti ollut halu päästä perustyössä toteuttamaan yhteistyötä Turun yliopiston opettajankoulutuksen kanssa.  Tiesimme, ettei liikkeenluovutus aiheuta perustyöhömme muutoksia, lasten etu edellä toteutamme edelleen laadukasta varhaiskasvatusta.

Muutaman kuukauden jälkeen voin ilokseni todeta, että yliopistoyhteistyö jatkuu yhtä vahvana kuin aiemminkin ja olemme edelleen vahvasti osa Rauman kampuksen yhteisöä. Yhteistyöpyyntöjä on tullut, kuten aiemminkin. Aiempaa enemmän jopa voisin todeta.

Järjestimme helmikuun lopulla ensimmäisen yliopistoillan ja ensimmäistä kertaa oli mukana myös henkilökuntaa Rauman varhaiskasvatuksen muista yksiköistä. Yliopistoillan teemana oli lasten haastavat tunteet ja illassa puhumassa oli yliopistotutkijat Suvi Puolakka ja Marita Neitola. Tällaisen illan järjestäminen on aloitettu jo viime syksynä. Lähestyin Marita Neitolaa, koska tiesin hänen olevan tämän aiheen asiantuntija ja ideointiin tuli mukaan myös Suvi Puolakka. Idea aiheeseen tuli niistä kentältä tulleista kysymyksistä, joita me työssämme ehdottomasti eniten kohtaamme. Koin, että tällaisen aiheen käsitteleminen voisi kiinnostaa sekä työntekijöitä, että huoltajia. Ideasta Marita ja Suvi alkoivat rakentaa illan sisältöjä, ja me päiväkodilla keskityimme lähinnä illan markkinointiin ja muihin järjestelyihin liittyviin asioihin. Ilta onnistui todella hienosti ja kaikki tehty työ oli vaivan arvoista. Seuraava yliopistoilta onkin jo suunnitteilla.

Maaliskuussa opiskelijat ovat pitäneet vuoden ensimmäiset livestriimaukset yliopistolle ja ne onnistuivat sujuvassa yhteistyössä. Uutena kokonaisuutena organisoin tällä hetkellä yhteistyötä Anne Sorariutan pyynnöstä, jossa Pikkumatikka opintokokonaisuuden varhaiskasvatuksenopettaja opiskelijat pääsevät ohjaamaan matikkatuokioita lapsille pihallamme. Tämä toteutetaan kaikille ryhmille ja kyse on isosta kokonaisuudesta. Huhtikuussa taito-ja taideaineiden opiskelijat tulevat Pikkunorssiin Virpi Yliverrosen johdolla toteuttamaan monipuolisia taidetuokioita lapsille. Virpi pyysi ryhmiltämme ideoita siihen, mitä he toivoisivat, että lasten kanssa toteutetaan. Näiden pohjalta opiskelijat ideoivat lapsille toimintaa.

Yliopistoyhteistyö näytti voimansa myös, kun halusimme ryhmämme lasten kanssa päästä tekemään savitöitä niin, että ne poltetaan oikein uunissa. Olin yhteydessä yliopiston kuvataide opettajaan ja muutamaa tuntia myöhemmin meillä on varattuna savitöiden tekoon aika, paikka ja vielä siten, että kuvataiteen sivuaineen opiskelijat ohjaavat heitä savitöiden saloihin. Tämä tässä on niin parasta – ideoiden toteuttaminen mahdollistuu yhdessä tekemällä.

Tällä viikolla 8 varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijaa päätti meillä kuusi viikkoa kestäneen harjoittelunsa. Uskon heistä jokaisen saaneen elämyksiä, kokemuksia ja ammattista vahvuutta tulevaisuuden työelämää silmällä pitäen.  Nyt tällä viikolla esiopetusryhmämme saa kolme harjoittelijaa. Meillä opiskelijat näkyvät päivittäin. Harjoittelupäiväkotina vastaanotamme paljon opiskelijoita harjoitteluun myös perinteisten harjoitteluaikojen ulkopuolella. Opiskelijoita on siis käytännössä lähes aina, he saavat toisiltaan myös arvokasta vertaistukea mm. tehtävien tekemisessä ja yhteinen kokemus lähentää heitä. Opiskelijat ovat meille todella tervetulleita ja jokainen meillä kokee opiskelijoiden ohjaamisen sydämen asiakseen. Opiskelijoilta saaduissa palautteissa korostuu nimenomaan se, miten hyvin heidät on otettu vastaan. Koko loppukeväänkin ajan meille tulee tasaisena virtana varhaiskasvatuksen opettaja opiskelijoita, lähihoitaja opiskelijoita ja suomen kielen opiskelijoita.

Viime keväänä järjestimme ensimmäisen kysy opelta- illan yhdessä opiskelijajärjestö Lastopetin kanssa. Illassa meidän opettajamme vastasivat varhaiskasvatuksenopettaja opiskelijoiden kysymyksiin ja opiskelijat pääsivät tutustumaan tiloihimme. Huhtikuussa tämä toteutuu jälleen ja opettajamme ovat jälleen valmiita vastaamaan kysymyksiin työstämme Pikkunorssissa ja yleisiin kysymyksiin tietysti lapsiin ja koko tähän alaan liittyen.

Hyvää pöhinää on siis luvassa koko kevään ajan ja Pikkunorssissa kaikki on hyvin.

Kirjoittaja: Pauliina Liukkoila