Rauman pikkunorssi

Rauman pikkunorssi on tammikuussa 2021 toimintansa aloittava 105-paikkainen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti, joka tulee tarjoamaan laadukasta, tutkimusperustaista varhaiskasvatusta ja esiopetusta moderneissa, monipuolisissa ja muunneltavissa oppimisympäristöissä. Pikkunorssi rakentuu Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen ja Rauman normaalikoulun läheisyyteen. Tämä mahdollistaa jatkumon varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen välillä sekä tarjoaa lapselle turvallisen ja yhtenäisen kasvu- ja oppimispolun.

Pikkunorssissa on ympäristöpedagoginen taito- ja taideainepainotus, jossa huomio kiinnitetään oppimisympäristöä hyödyntävään kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Tämän mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokas ja mielenkiintoinen toimintaympäristö, jossa sijaitsee myös opettajankoulutuslaitoksen ylläpitämä puutarha.  Päiväkodin tilat on suunniteltu tukemaan lapsilähtöisen ja toiminnallisen pedagogiikan toteuttamista.

Pikkunorssi toimii tiiviissä tutkimus-, opetus- ja harjoitteluyhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen kanssa, mikä mahdollistaa uusimman tutkimustiedon hyödyntämisen varhaiskasvatuksessa. Lisäksi Pikkunorssissa kehitetään varhaiskasvatuksen opettajien täydennyskoulutusta. Tavoitteena on, että Pikkunorssista muotoutuu varhaiskasvatuksen monitieteinen kansainvälisen tason osaamiskeskus.

Pikkunorssissa panostetaan perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tämän myötä lasten ja heidän vanhempiensa rooli päiväkodin toiminnan suunnittelemisessa, toteuttamisessa ja arvioinnissa tulee olemaan keskeinen.

Rauman pikkunorssi on yksityinen palvelusetelipäiväkoti. Palveluseteliä haetaan Rauman kaupungilta.