Opettajankoulutus

Rauman pikkunorssi sijaitsee Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluvalla opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella. Tämä mahdollistaa laajan ja tiiviin tutkimus-, opetus-, opetusharjoittelu- ja täydennyskoulutusyhteistyön kehittämisen opettajankoulutuksen kanssa. Lisäksi Rauman pikkunorssi kehittää yhteistyötä Rauman normaalikoulun kanssa. Tavoitteena on, että Rauman pikkunorssi muodostaa yhdessä Rauman kampuksen ja Rauman normaalikoulun kanssa monitieteisen kansainvälisen tason osaamiskeskuksen.

 

Tutustu yhteistyön kehittämiseen klikkaamalla alla olevista linkeistä: