Pikkunorssin asiakastyytyväisyyskysely 2023

Pikkunorssin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 20.3.2023-27.3.2023. Kyselyyn vastatattiin anonyymisti ja tuloksia käsitellään Pikkunorssin henkilökunnan kesken.

Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten avulla arvioimme, kehitämme ja suunnittelemme toimintaamme ja haluamme varmistua varhaiskasvatuksemme laadusta.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä oli 48 vastaajaa.

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn teemoina toimivat

  • Yleinen tyytyväisyys varhaiskasvatusryhmien toimintaan Pikkunorssissa
  • Vuorovaikutus ja kohtaaminen päivittäisissä tilanteissa
  • Lapsen yksilöllinen huomioiminen
  • Vanhempien osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet
  • Tiedonkulku
  • Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toiminta
  • Pikkunorssin omat painotusalueet
  • Yliopistoyhteistyö
  • Rauman kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman sekä Pikkunorssin oman varhaiskasvatussuunnitelman liitteen tuntemus
  • Yleinen palauteosio

Osioita arvioitiin asteikolla 1-5 (1=huono/huonosti, 2=kohtalainen, 3=hyvä, 4=erittäin hyvä, 5=erinomainen) sekä jokaisessa kysymyksessä oli vielä ”vapaan sanan” -osio.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset olivat pääsääntöisesti hyvät ja varhaiskasvatustoimintaan ollaan tyytyväisiä. Erityisesti päivittäiset kohtaamiset tulo- ja hakutilanteissa koettiin lämminhenkisiksi ja positiivisiksi.

”Hoitajat huomioivat lapsen haku-ja vientitilanteissa ja sanovat lapselle aina tervehdyksen. Vuorovaikutus hoitajien suunnalta aitoa ja lämmintä. Lapsi myös tykkää ryhmän hoitajista.”

Vanhemmat kokivat myös, että ryhmän henkilökunnan kanssa on helppo ottaa vaikeitakin asioita puheeksi. Jatkossa tulemme ottamaan paremmin huomioon vanhempien mahdollisuudet vaikuttaa toiminnan sisältöihin sekä teemoihin. Tulemme osallistamaan vanhempia jo vanhempainilloista alkaen ja pyrimme kehittämään erilaisia toimintatapoja osallistua yhteiseen vasunmukaiseen toiminnansuunnitteluun ja toteutukseen.

”Varmasti näihin voisi vaikuttaa enemmänkin, mutta mielestäni osaava henkiläkunta keksii yhdessä lasten kanssa hyviä ja erilaisia teemoja. Joten en koe tarvetta itse näihin juurikaan vaikuttaa. Tietty joskus voisi kotiin lähettää kyselyä, että mitkä teemat kotona kiinnostaa”

Tuonti- ja hakutilanteet koettiin sekä kiireisinä että rauhallisina. Tähän vaikuttanee lapsen tuloaika. Tulemme lisäämään mahdollisuuksia ns. vanhempainvarteille, eli opettajiltamme voi pyytää varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelujen lisäksi myös ns. vanhempainvartteja puhelimitse/livenä. Näin saamme taattua myös sisä- ja ulkoleikkeihin riittävän määrän aikuisia mukaan.

”Hakutilanteet usein kiireisiä ja niissä ei oikein henkilökunta ehdi ja voi keskittyä kauaksi aikaa mikä on ymmärrettävää. Voisiko välillä olla mahdollista vaikka varata esim 15min pikapuhelu aika — niin voisi rauhassa kysellä miten lapseni arki sujuu laajemmasta näkökulmasta? Vasut kun ovat niin harvoin.”

Vanhemmat kokivat, että tietoa lapsen päivästä saa riittävästi ja mm. ryhmien lähettämät viikkokirjeet kuvineen koettiin hyvänä menetelmänä. Sijaiset ja vaihtuvat aikuiset iltapäivän ulkoiluissa koettiin haasteena, aina ei tiedetä kenen kanssa tulisi jutella oman lapsen päivästä.

Pikkunorssin painotusalueet tunnettiin hyvin ja yliopistoyhteistyöstä on saatu riittävästi tietoa. Tulemme tekemään posterin Pikkunorssin omista painotusalueista. Lisää tietoa saa myös Pikkunorssin vasuliitteestä, joka löytyy Pikkunorssin nettisivuilta.

 

Seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan keväällä 2024 Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselynä.