Pikkunorssi-työryhmän (2017–2019) ja Pikkunorssin toimintaryhmän (2019 alkaen) kokousmuistioiden tutkimuskäyttö

Rauman pikkunorssi -konseptin suunnittelun alkuvaiheessa toimi Turun yliopiston rehtorin asettama monialainen Pikkunorssi-työryhmä lukuvuosina 2017–2018 ja 2018–2019.

Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen, Rauman pikkunorssin ja Rauman normaalikoulun välisen yhteistyön kehittämistä on jatkettu lukuvuodesta 2019–2020 alkaen toimineessa Pikkunorssin toimintaryhmässä. Pikkunorssin toimintaryhmän jäsenistö koostuu Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen henkilökunnan, Rauman pikkunorssin ja Rauman normaalikoulun henkilöstön edustuksesta sekä opiskelijaedustajasta.

Rauman pikkunorssin kehittämisestä on tekeillä väitöstutkimus, jonka tutkimusaineistona käytetään Pikkunorssi-työryhmän ja Pikkunorssin toimintaryhmän kokousmuistioita (lukuvuosilta 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021 ja 2021–2022). Turun yliopisto on myöntänyt tutkimusluvan kokousmuistioiden tutkimuskäyttöön.
Kokousmuistioiden tutkimuskäyttöä varten on laadittu erillinen tietosuojaseloste.

Jos sinulla on kysyttävää kokousmuistioiden tutkimuskäytöstä tai haluat kieltäytyä tutkimuksesta, otathan ystävällisesti yhteyttä väitöstutkija Meri Pihanperään (meri.pihanpera@utu.fi, puh: 0504725827). Väitöstutkimuksen ohjaajina toimivat professori Inkeri Ruokonen, dosentti Jaana Lepistö ja dosentti Jarmo Kinos.