Lähiympäristöjen hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa – Unajan Lintutorni

Varhaiskasvatusta ohjaava varhaiskasvatussuunnitelman perusteet eli vasu (OPH 2018) perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaikutuksessa muiden ihmisten sekä lähiympäristönsä kanssa. Lapset nähdään uteliaina oppimaan uutta sekä aktiivisina toimijoina.

Luonnossa retkeily sekä ympäristön tutkiminen ovat tärkeä osa varhaiskasvatuksen arkea. Tavoitteena on tarjota lapsille myönteisiä kokemuksia lähiympäristöstä sekä luonnosta, samalla vahvistaen heidän ympäristösuhdettaan. Positiivisten kokemuksien avulla lapsi oppii nauttimaan luonnosta ja arvostamaan sen moninaisuutta. Lähiympäristöt ovat myös mainioita oppimisympäristöjä. Lasten kanssa havainnoidaan ja tutkitaan moniaistisesti luonnon ilmiöitä eri vuoden aikoina. Luonto tarjoaa myös loistavan ympäristön taiteelliselle ilmaisulle.

Metsä ja luonto epätasaisena maastona kehittävät jo huomaamattakin lapsen karkeamotoriikkaa. Monipuolisessa ympäristössä liikkuessa tulee käveltyä, juostua, kiivettyä, hypittyä sekä välillä myös kaaduttuakin ja taas ylös noustua. Liikkuminen epätasaisessa maastossa haastaa ja kehittää lapsen tasapaino- ja liikkumistaitoja.

Metsässä liikkuessa ja toimiessa lapsen kanssa on hyvä keskustella myös jokamiehen oikeuksista, eli mitä metsästä voi kerätä ja mitä ei. Yksi tärkeä huomio on muistaa, että puista ja pensaista ei tule repiä eläviä lehtiä esimerkiksi.

Rauman Unajanlahdella sijaitseva Lintutorni on valtakunnallisesti arvokas luontokohde ja loistava retkipaikka. Matalahkon tähystystornin lisäksi paikalta löytyy nuotiopaikka, ulko-wc sekä mökki, jota voi varata koulu- ja päiväkotiryhmien käyttöön Rauman ympäristövirastolta. Matkaa lintutornille Rauman torilta on noin 9 kilometriä. Alueella pesii muun muassa ruskohaukka sekä luhtakana. Muuttoaikoina lintutornin alue on Rauman huomattavin kahlaajien ruokailualue.

Lintutornille vievä polku lähtee Kapasaarentieltä ja kulkee osittain kostean kaislikon sekä metsän läpi. Matkaan kannattaakin varautua kumisaappain sekä vaihtosukin. Varsinkin keväiseen aikaan myös matka tornille on elämys. Metsän siimeksessä kannattaakin hetkeksi pysähtyä, sulkea silmät ja kuunnella. Kuuletko tuulen huminaa tai lintujen viserrystä? Mitä ympärilläsi tapahtuu vain kuulemiesi äänten perusteella?

 

Liikuntaleikki lapsiryhmän kanssa tai vanhemman ja lapsen/lapsiperheen yhdessä toteuttamana:

Lapset jaetaan pareihin, ja jokainen pari saa valita alueelta oman ”pesän”, joka voidaan merkitä esim. piirtämällä maahan ympyrä (tai paikan voi merkitä tötsillä tms.)

Lapsille annetaan erilaisia ohjeita, mitä heidän pitää käydä pesäänsä etsimässä, kuten:

– Jotain kovaa 2
– Jotain pehmeää
– Jotain kuivaa
– Jotain märkää
– Jotain vaaleaa
– Jotain tummaa
– Jotain värikästä

Näiden ohjeiden avulla lapset pääsevät harjoittelemaan vastakohtien tunnistusta. Ohjeet voidaan antaa haluttaessa myös niin, että annetaan kaksi ohjetta kerralla (vastakohdat) ja parista toinen hakee toisen ja toinen toisen.

Tämän jälkeen annetaan lapsille lisää ohjeita, mitä heidän tulee seuraavaksi hakea pesäänsä, kuten:

– 2 kaarnan palaa
– 3 marjaa
– 4 keppiä
– 5 kiveä
– 6 lehteä
– 8 havunneulasta

Nämä ohjeet voidaan suorittaa joko niin, että parit etsivät yhdessä ohjeistetun määrän tai niin, että molempien parista tulee etsiä ohjeistettu määrä materiaaleja.

Jokaisen kierroksen jälkeen parit saavat tehdä tarkistuslaskennan, että määrä oli oikea. Lopuksi materiaaleja voidaan vielä vertailla keskenään; mitä on eniten? mitä on vähiten? kuinka monta materiaaleja on, jos ne lasketaan kaikki yhteen?

Vanhempi ja lapsi tai lapsiperhe voivat myös toteuttaa leikkiä ulkoiluretkellä niin, että yhdessä etsitään kukin materiaaleista tai niin, että vanhempi/vanhemmat etsivät osan ja lapsi/lapset osan materiaaleista.

Lopuksi kerätyistä materiaaleista muodostetaan pareittain (tai vanhempi ja lapsi yhdessä) taideteokset. Valmiita taideteoksia ihastellaan yhdessä ja jokainen saa kertoa omasta teoksestaan toisille. Tällä tavoin lapsille havainnollistetaan ja yhdessä keskustellen pohditaan, kuinka erilaisia taideteoksia täysin samoista materiaaleista voidaan saada aikaan. Jokaisen lapsiparin taideteos valokuvataan.

Emma Lehtonen ja Marianne Laine