Rauman pikkunorssi aukeaa taas!

Tervetuloa takaisin pikkunorssiin maanantaina 1.8.2022 jo kokeneemmat pikkunorssilaiset sekä uudet pikkunorssilaiset! Ohessa hieman infoa ensimmäisiin pikkunorssin päiviin ja kertausta sujuvasta…

Lapsen oikeus taiteisiin

Lapsen oikeus taiteisiin pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien 31. artiklaan, johon on kirjattu, että jokaisella lapsella on oikeus osallistua kulttuurielämään ja…

Sadutus

Sadutus antaa mahdollisuuden kertoa omista ajatuksistaan. On tärkeää kokea tulevansa kuulluksi ja huomata muiden arvostavan juuri ”minun ajatuksiani”. Se lisää…

Leikillistä hienomotoriikkaa!

Hienomotoriikan kehittyminen   Motorinen kehitys on prosessi, jossa lapsi omaksuu liikunnallisia taitoja hermo- ja lihasjärjestelmän kypsyessä. Motorisessa kehityksessä on viisi…

Lastenkirjallisuus antaa siivet kielen kehitykselle

Varhaiskasvatusikäisellä lapsella on meneillään herkkyyskausi niin kielellisten, emotionaalisten kuin sosiaalisten taitojen kehittymisessä. Kaikkia näitä osa-alueita on mahdollista kehittää monipuolisen, lastenkirjallisuuteen…

Kuvasta ääneksi

Luonto on monipuolinen oppimisympäristö, jossa lapsi pystyy kartoittamaan useita erilaisia taitoja, kuten luonnon lukutaitoa. Luonnossa liikkuessa motoriset taidot kehittyvät ja…

Vanhempien rooli lasten taidekasvatuksessa

Vanhempien rooli lasten taidekasvatuksessa on merkittävä. Vanhempien sanat ja teot vaikuttavat siihen, millaisen taidekasvatuksen heidän lapsensa saavat. Siksi onkin tärkeää,…

Unelmien taideviikko 2050-luvun päiväkodissa

Miten ajattelisit taideviikon järjestettävän 30 vuoden päästä? Mitä uusia menetelmiä uskot löytyvän varhaiskasvatuksesta? Näitä asioita pohdimme, kun teimme mielikuvitusmatkan 30…

Aistien merkitys taidekasvatuksessa

Lapsen oppimista ja hyvinvointia voidaan edistää taiteen avulla ja taidekasvatusta on mahdollista toteuttaa kaikkien aistien kautta. Varhaiskasvatuksen taidepedagogiikan tulisi sisältää…

ASMR on äänitaidetta

Autonominen, rauhoittava aistielämys (eng. Autonomous Sensory Meridian Response) eli tuttavallisemmin ASMR on kehossa syntyvä, pään takaosasta selkärankaa pitkin kulkeva, kihelmöivä…

Minä taiteilijana luonnossa

Luonto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Luonto erilaisena ja innostavana ympäristönä kannustaa lapsia luovaan toimintaan ja siellä voidaan monin eri tavoin integroida…

Afroa varhaiskasvatukseen! 3/3

Tervetuloa tutustumaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineessa musiikkia ja liikuntaa opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja afron…

Afroa varhaiskasvatukseen! 2/3

Tervetuloa tutustumaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineessa musiikkia ja liikuntaa opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja afron…

Afroa varhaiskasvatukseen! 1/3

Tervetuloa tutustumaan Taito- ja taidekasvatuksen sivuaineessa musiikkia ja liikuntaa opiskelevien varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden suunnittelemia ja tuottamia pedagogisia ideoita ja materiaaleja afron…