Talven ihmemaa

Valkoisina hohtavat hanget ja pirtsakka pakkaskeli houkuttelevat ulos liikkumaan. Koko perheen voimin voidaan lähteä vaikka lähimetsään hämmästelemään talven ihmeitä. Lapset…

Taidekasvatuksella taianomaisuutta arkeen

Mielikuvitus ja leikki ovat tukipilareita lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle. Hyvä keino tukea lapsen mielikuvituksen kehitystä on hyödyntää taidekasvatusta. Taide vahvistaa…

Musiikki ja taide

Musiikki ja taide on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Lapsi pääsee ilmaisemaan itseään musiikin ja taiteen kautta. Musiikkimaalauksen tavoitteena on, että lapsi…

Taidetta luonnossa

Ympäristökasvatuksesta yleisesti Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta sekä vastuullista toimimista ympäristössä. Tärkeää on ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Rakennettu…

Miten tukea lapsen luovuutta

Jokainen lapsi on jollain tavalla luova. Vaikka luovuutta on vaikea määritellä yksiselitteisesti, niin siihen voidaan kuitenkin sanoa liittyvän erityisesti muun…

Draamakasvatus on iloa ja heittäytymistä

Draamakasvatus on pedagoginen menetelmä, joka yhdistää eri taiteen ilmaisutapoja. Draama on  kokonaisvaltaista ilmaisua ja siinä käytetään mm. tanssia, kehollista ja…

Moniaistinen ystävyys

Ystävyys on tärkeä asia, myös pienille lapsille. Ystävien kanssa jaetaan tärkeitä asioita ja he ovat tärkeä tuki elämässä. Ystävien kanssa…

Taito- ja taidekasvatus alle 3-vuotiailla

Taito- ja taidekasvatuksen toteuttamisessa on paljon mahdollisuuksia alle 3-vuotiaiden lasten parissa. Tässä blogitekstissä kerromme muutamien esimerkkien avulla, miten varhaiskasvatuksessa voi…

Mennään metsän värikylpyyn!

Syksyinen luonto kylpee väriloistossaan. Useat eri värit ja raikas ilma houkuttelevat perheitä metsään retkeilemään. Metsään voidaan mennä yhdessä keräilemään luonnon…

Rauman pikkunorssi aukeaa taas!

Tervetuloa takaisin pikkunorssiin maanantaina 1.8.2022 jo kokeneemmat pikkunorssilaiset sekä uudet pikkunorssilaiset! Ohessa hieman infoa ensimmäisiin pikkunorssin päiviin ja kertausta sujuvasta…

Lapsen oikeus taiteisiin

Lapsen oikeus taiteisiin pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien 31. artiklaan, johon on kirjattu, että jokaisella lapsella on oikeus osallistua kulttuurielämään ja…

Sadutus

Sadutus antaa mahdollisuuden kertoa omista ajatuksistaan. On tärkeää kokea tulevansa kuulluksi ja huomata muiden arvostavan juuri ”minun ajatuksiani”. Se lisää…

Leikillistä hienomotoriikkaa!

Hienomotoriikan kehittyminen   Motorinen kehitys on prosessi, jossa lapsi omaksuu liikunnallisia taitoja hermo- ja lihasjärjestelmän kypsyessä. Motorisessa kehityksessä on viisi…

Lastenkirjallisuus antaa siivet kielen kehitykselle

Varhaiskasvatusikäisellä lapsella on meneillään herkkyyskausi niin kielellisten, emotionaalisten kuin sosiaalisten taitojen kehittymisessä. Kaikkia näitä osa-alueita on mahdollista kehittää monipuolisen, lastenkirjallisuuteen…