Miten tukea lapsen luovuutta

Jokainen lapsi on jollain tavalla luova. Vaikka luovuutta on vaikea määritellä yksiselitteisesti, niin siihen voidaan kuitenkin sanoa liittyvän erityisesti muun muassa omaperäisyys, uuden luominen, mielikuvitus, ongelmanratkaisukyky sekä tuotteliaisuus. Vaikka jotkut lapset ovat taipuvaisempia erityiseen luovuuteen kuin toiset, niin kaikista lapsista löytyy luovuutta, jonka lisäksi luovuutta on mahdollista edistää.

Näiden viiden kohdan avulla voit aikuisena tukea lapsen luovuuden kehittymistä:

1. Anna riittävästi tilaa ja aikaa lapsen luovuudelle
Lasten luovuuden tukemiseksi on tärkeää antaa lapsille riittävästi aikaa omatoimiselle leikille, tutkimiselle ja puuhailulle. Taiteen tekemisen parissa, lapsille kannattaa antaa toimintaohjeet, jotka eivät ole liian tarkat, eivätkä toisaalta myöskään liian väljät. Tällaiset toimintaohjeet antamalla tuetaan lasten luovuutta, muttei myöskään hämmennetä lapsia liian vapailla ohjeilla.

2. Kannusta lasta ja anna palautetta
Kannusta ja kehu lasta, mutta tee se monipuolisesti ja totuudenmukaisesti. Ei kannata kehua vain esimerkiksi hienoa piirrosta, vaan myös sitä miten lapsi on piirtänyt vaikkapa jonkin kuvion tai esineen. Lasta ei myöskään kannata kehua liikaa, sillä tällöin lapset eivät välttämättä uskalla kokeilla asioita, joissa on mahdollista epäonnistua. Jos lapsi ei uskalla kokeilla jotain uutta asiaa epäonnistumisen pelossa, lapsen ei myöskään ole mahdollista kehittyä tämän asian parissa.

3. Anna lapselle mahdollisuus kokeilla
Luovan toiminnan (kuten esimerkiksi kädentaitojen, kuvataiteen, musiikin, liikunnan) yhteydessä on hedelmällistä antaa lasten kokeilla monipuolisesti erilaisia materiaaleja, välineitä sekä tarvikkeita. Erilaisten materiaalien ja tekniikoiden kokeileminen mahdollistaa lapselle myös uusia kokemuksia ja uusia tapoja toteuttaa omaa luovuutta. Koska jokainen lapsi on erilainen eikä jokaisen lapsen luovuus välttämättä pääse toteutumaan samalla tavalla, tulee lapsille luoda mahdollisuus päästä toteuttamaan luovuuttaan eri tavoin.

4. Luo luovuuteen kannustava ympäristö
Anna lapselle riittävästi tilaa tehdä ja leikkiä, missä sotkuakin saa tulla. Luovuuden kehittymiseksi on tärkeää antaa lapselle turvallinen ja hyväksyvä ympäristö. Anna lapselle mahdollisuus yrittää, kokeilla ja erehtyä. Auta ja neuvo vasta, kun lapsi sitä pyytää. Älä vertaile tai kontrolloi, luovuuden kehittyminen tarvitsee hyväksyntää ja kannustamista.

5. Anna lapselle tilaa pohtia ja kokeilla
Anna lapselle mahdollisuus miettiä ensin itse vastausta sen sijaan, että antaisit vastaukset valmiina. Luo tilanteita, joissa lapsen tulee itse tehdä päätöksiä tai valita vaihtoehdoista. Esimerkiksi anna lapsen valita haluamansa värinen paperi annetuista vaihtoehdoista. Tämä tukee lapsen ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja.

 
Rosa-Maria Schönroos, Taru Syrjälä, Henri Vilos

Lähteet:
Lapsen luovuus lentoon – vinkit lapsen luovuuden tukemiseen, 2021
https://lapsennimi.com/2021/10/lapsen-luovuus/
Yle: Asiantuntijoiden viisi vinkkiä: Näillä teoilla tuet lapsen itsetuntoa (Hanna Hanhinen, 2017)
https://yle.fi/uutiset/3-9407682
Positiivinen kasvatus.fi : Vahvuus 7: Luovuus
https://positiivinenkasvatus.fi/luonteenvahvuudet/vahvuus-7-luovuus/

Kuva: https://pixabay.com/fi/photos/p%c3%b6yt%c3%a4-paperi-luovuus-koulutus-k%c3%a4si-3281047/