Hetki pilvien ääressä – Aikaa olemiseen

Pysähdy hetkeksi arjen keskellä ja mieti miltä maailma näyttää lapsen silmin. Kaikki on niin uutta ja ihmeellistä, joka päivä tapahtuu jotain merkityksellistä. Lapset tutkivat ympäristöään kaikilla aisteillaan ja huomioivat paljon sellaista, mikä menee aikuisilta kokonaan ohi. Kuinka paljon olemme läsnä kuuntelemassa lasten havaintoja?

Aikuisten katseet, ilmeet ja läsnäolo tukevat lapsen minuuden rakentumista. Lapsen itsetunto vahvistuu joka kerta, kun lapsi kokee tulleensa nähdyksi ja kuulluksi. Voimme helposti järjestää läsnäoloa ja hetkeen heittäytymistä arjessa vain pysähtymällä kuuntelemaan lasta. Olennaista on antaa tilaa lapsen omille ajatuksille ja tunteille. Seisahdutaan katsomaan ympärillemme lapsen kanssa ja tarkkailemaan mitä näemme ja kuulemme. Ovatko puut saaneet uuden värin, juokseeko orava juuri tien yli ja onko pilvissä hauskoja otuksia tai tuttuja hahmoja?

Mallinnamme omalla käytöksellämme elämää myös lapsille, joten virikkeet on laitettava välillä sivuun ja keskityttävä yhteiseen aikaan. Ei ole pakko tehdä koko ajan jotain tai saada asioita aikaiseksi. Emme voi odottaa kärsivällisyyttä lapsilta, jos meillä ei itsellämme sitä ole. Turhautumista eli tylsyyden tunnetta ei pidä vältellä, vaan se on inhimillinen asia, jolle pitää tarjota tilaa arjessa. Tylsyyden hetki on sitä aikaa, jolloin keholle ja mielelle jää oikeasti mahdollisuus seisahtua.

Kulunut pandemia aika pakotti monet aloilleen ja tylsyys iski keskelle arkea. Mielenterveysongelmat lisääntyivät runsaasti ja ihmisten oli vaikeaa selvitä tylsyydestä, toisin sanottuna turhautumisen tunnetta ei osattu kohdata. Monelle perheelle pandemia antoi myös enemmän yhteistä aikaa. Esimerkiksi etätyöt mahdollistivat työmatkojen puuttumisen ansiosta lisää aikaa perheiden arkeen. Perheille jäi enemmän tilaa yhteiseen toimintaan ja perheen jäsenten väliseen läsnäoloon.

Lapsiperheille suunnattu harrastetoiminta kuntien sisällä voi olla hyvä keino tukea vanhempia, joille läsnäolo ja lasten kohtaaminen voi tuntua haastavalta arjen kiireen keskellä. Esimerkiksi Suomen latu Ry:n järjestämä ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama valtakunnallinen Liikkuva perhe -ohjelma tarjoaa sekä perheille että varhaiskasvatusyksiköille suunnattua toimintaa. Ohjelman tavoitteena on, että eri perheliikunnan toimijat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun perheliikuntaan sekä viestivät perheliikunnasta. Näin perheiden yhdessäolo ja yhteinen liikunta lisääntyy ja sitä kautta myös perheenjäsenten oma, yksilöllinenkin hyvinvointi kasvaa. Tästä hyvänä esimerkkinä paraikaa meneillään oleva Arkiseikkailu-kampanja, jota vietetään 26.9.–7.10.2022, jossa kannustetaan aikuista ja lasta ihmettelemään lähiympäristöä yhdessä kaikilla aisteilla. Vastaavaa perhetoimintaa voi etsiä myös itse paikallisten harrastusryhmien kautta.

Liikkuva perhe:
Arkiseikkailu: https://www.liikkuvaperhe.fi/fi/liikkuva-perhe/liikkuva-perhe/arkiseikkailu.html
Liikkuva perhe Instagramissa: https://www.instagram.com/liikkuvaperhe/

Tylsyydestä:
https://mielenihmeet.fi/aina-silloin-talloin-on-hyva-etta-on-tylsaa/

Sara Jaavamo & Kaarina Koli