Lapset tarvitsevat kirjallisuutta ja tarinoita – Hyppy tarinoihin -kirjanen tukemassa varhaiskasvatuksen kirjallisuuskasvatusta

Juli-Anna Aerila ja Johanna Lähteelä

Miksi kirjallisuutta varhaiskasvatuksessa?

Varhaiskasvatusikäisten lasten kasvussa lastenkirjallisuudella ja tarinoilla on tärkeä tehtävä. Lapsille tarinoihin tutustuminen on oppimista ja iloa yhteisistä hetkistä ja mielikuvituksen lennosta. Lapsille ensimmäinen tarinallinen ja lukeva yhteisö on perhe ja muu lähipiiri. Perheen kertomat tarinat lapsen syntymästä ja perheen elämästä kiinnittävät lapsen perheenjäseneksi ja rakentavat hänen identiteettiään. Lapsi kasvaa osaksi lukevaa yhteisöä kodin kirjavarannon ja yhteisten lukuhetkien avulla. Lukemisesta voi innostua vain, jos lapselle tarjotaan kiinnostavia tarinoita ja kirjallisuus on läsnä perheen arjessa.

Lukevaan yhteisöön kuuluminen on tärkeää lapsen tulevan lukutaidon, mutta myös kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Lapset nauttivat kirjallisuudesta eläytymällä kirjan tapahtumiin, kokemalla suuria tunteita ja oppimalla kirjallisuudesta itselle merkityksellisiä asioita. Kirjallisuudesta voi oppia faktuaalista tietoa vaikkapa autojen mekaniikasta, kouluun menosta tai potalla käynnistä, minkä lisäksi se auttaa tunnistamaan tunteita, luottamaan asioiden järjestymiseen ja asettumaan toisten asemaan. Kirjallisuus kertoo elämän kaikista osa-alueista ja tukee näin myös kaikkien elämän osa-alueiden kehittymistä. Lisäksi lapset oppivat kirjallisuutta kuuntelemalla uusia sanoja ja ymmärtävät, että asioita voi tulkita monin tavoin. Kyky sanallistaa asioita on tärkeää, sillä sen avulla lapsi voi puhua itselleen tärkeistä ja itseä mietityttävistä asioista.

Perheille kirjallisuus antaa mahdollisuuden auttaa lasta kasvamaan. Kirjallisuudessa ei kyse pelkästä lukutaidosta, vaikka sekin on tietenkin tärkeää. Lukemisen kuunteleminen saa lapset kiinnostumaan kirjallisuudesta, tunnistamaan erilaisia kirjallisuudenlajeja ja oppimaan luetun ymmärtämisen taitoja. Perheille kirjallisuus ja yhteinen lukuhetki ovat muutakin kuin oppimista tai kasvattamista. Lukuhetki auttaa lasta ja vanhempia rauhoittumaan ja luo tilaa läheisyydelle, huomaamiselle ja yhdessäololle. Yhteiset lukuhetket lähentävät perhettä ja saattavat elää lapsen muistoissa vielä pitkälle aikuisuuteen saakka.

Mitä varhaiskasvatuksen opettaja voi tehdä?

Varhaiskasvatusryhmässä yhteinen lukijuus ja lukemisen ilo näkyy kaikessa. Lukevassa yhteisössä kirja on luonteva osa kaikkea ryhmän toimintaa: oppimisympäristössä on kirjoja ja mukavia lukemisen ympäristöjä sekä kirjallisuuden pohjalta toteutetaan lasten tuotoksia. Kirjallisuuslähtöiset leikkiympäristöt saavat lapsen kiinnostumaan kirjallisuudesta. Lasten kanssa voi rakentaa kirjan tapahtumista inspiroituneena oman majan tai vaikka päähenkilölle kodin. Kirjan pohjalta voidaan keskustella lapsia mietityttävistä asioista tai käsitellä taidelähtöisten menetelmien avulla kirjan tapahtumia. Lapset voivat esimerkiksi piirtää, maalata, muovata tai tanssia kirjan tapahtumia.

Parhaimmillaan lapset tietävät opettajansa rakastavan kirjallisuutta ja lapset seuraavat opettajan mallia. Opettaja voi tehdä omaa lukijuuttaan näkyväksi käymällä spontaaneja keskusteluja lasten kanssa kirjallisuudesta, lukemalla ryhmän suosikkikirjoja useampaan kertaan ja laittamalla näitä lempikirjoja näytille. Lukemisen kulttuuriin ohjaaminen on arvovalintakysymys ja on tärkeää, että kirjallisuuden käsittelyyn ja tarinointiin varataan aikaa varhaiskasvatuksessa.

Kaikissa perheissä kirjallisuus, tarinat tai lukeminen eivät tunnu merkityksellisiltä. Erityisesti silloin varhaiskasvatus on tärkeässä roolissa. Varhaiskasvatus voi hienovaraisesti kannustaa perheitä tarinoimaan ja tutustumaan kirjallisuuteen tai tarjota lapsille kokemuksia tarinoista ja kirjallisuudesta. Lapsia ja perheitä kannattaa kuunnella herkällä korvalla, sillä olemme kaikki erilaisia myös tässä suhteessa. Eräs keino, minkä avulla perheitä voidaan saada osaksi lukevaa yhteisöä, on IKI-TARU-hankkeen Hyppy tarinoihin -kirjanen.

 
Hyppy Tarinoihin kirjanen varhaiskasvatuksen tukena

IKI-TARU-hankkeessa kehitetään lapsia lukemiseen sitouttavia työtapoja. Lukemiseen sitoutuminen syntyy lukutaidosta, lukemiseen liittyvistä käsityksistä, lukevasta yhteisöstä sekä lukemiseen kannustavasta ilmapiiristä ja onnistumisen kokemuksista. IKI-TARU-hanke on tehnyt yhdessä Turun kaupungin ja kulttuuritoimen kanssa Hyppy tarinoihin -kirjasen tukemaan varhaiskasvatuksen kirjallisuuskasvatusta.

Hyppy Tarinoihin -kirjanen tarjoaa matalan kynnyksen välineitä sekä varhaiskasvatukseen että perheille merkityksellisten tarina- ja kirjallisuushetkien rakentamiseen jokaisen omista lähtökohdista käsin. Se antaa pieniä, helppoja vinkkejä siihen, miten lastenkirjallisuutta saadaan näkyväksi perheen ja varhaiskasvatuksen arjessa. Kirjasen ideat saattavat tuntua varhaiskasvatuksen ammattilaisista yksinkertaisilta, mutta se on tarkoituskin. Kirjanen on suunnattu erityisesti niille perheille, jotka tarvitsevat tukea kirjallisuuskasvatuksessa.

Kirjanen rohkaisee vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja antaa vinkkejä lukuhetkiin. Kirjasessa muistutetaan, ettei omaa sydämen kieltä sovi unohtaa, sillä lapselle on tärkeää kuulla omaa kotikieltään. Hyppy tarinoihin -kirjanen onkin vapaasti ladattavissa suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi, englanniksi, arabiaksi ja soraniksi (kurdi). Toivomme, että materiaali löytää käyttäjänsä ja sitä kehitetään edelleen.

Materiaali ladattavissa täältä
https://sites.utu.fi/iki-taru/perhelukeminen/hyppy-tarinoihin-kirjanen/

Blogissa tietoa materiaalista suomeksi ja englanniksi
https://sites.utu.fi/iki-taru/uusi-kirjanen-johdattaa-lapset-kirjallisuuden-ja-kerronnan-maailmaan/

Linkissä Turun yliopiston uutinen aiheesta
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/uusi-opas-johdattaa-lapset-kirjallisuuden-maailmaan

Linkissä sanomalehti Länsi-Suomen uutinen aiheesta
https://ls24.fi/uutiset/lapsi-tarvitsee-tarinoita-kasvaakseen-hyppy-tarinoihin-kirjanen-antaa-vanhemmille-myos-vaihtoehtoja-kirjojen-lukemisen-sijaan