ELÄMYKSIÄ, KOKEMUKSIA, ILOA JA OIVALLUKSIA

NUPUT JA SILMUT SUKELSIVAT NUKKETEATTERIN MAAILMAAN

                  Sinä hymyilit, sinä ihmettelit, sinä oivalsit

                      Sinä iloitsit, hämmästyit ja yllätyit.

                      Se on sitä nukketeatterin taikaa,

                      kun silmissä pienissä välkkeet ilon raikaa.

Päätimme toteuttaa alle kolmevuotiaiden ryhmässä nukketeatterinäytelmän Kultakutri ja kolme karhua. Ajatus nukketeatterin toteuttamiseen lähti kahden varhaiskasvattajan yhteisestä halusta antaa lapsille ainutlaatuinen kokemus. Draaman käyttämisessä pedagogisena välineenä onkin jotain hyvin taianomaista, se saa lapset pysähtymään ja rauhoittumaan yhteisen kokemuksen äärelle.

Miksi draamakasvatus on tärkeää lapsille? Draamakasvatus sallii sellaiset tunteet, ajatukset ja ilmaisut, jotka eivät arkipäivässä muuten olisi mahdollisia. Draaman antamista kokemuksista keskustellaan lasten kanssa, niitä tutkitaan ja samalla opitaan asioita kulttuurista, yhteiskunnassa ja omasta itsestään. (Heikkinen, 2004,23)

Kun tällaista projektia aletaan yhdessä suunnitella, niin ensin mietitään se mitä esitetään, milloin esitetään ja millaisilla keinoilla saadaan kokemuksesta lapselle mahdollisimman ainutlaatuinen.

Draamakasvatusta voidaan tarkastella vapaaseen leikkiin virittäjänä tai rikastuttajana. Draamakasvatus on leikkiä, tarinoita ja teatteria. Draaman avulla lapsi oppii jäsentämään omaa maailmankuvaansa. Lapsi oppii ilmaisukykyä, itsetuntemusta ja kaveritaitoja. Draamakasvattajalta vaaditaan kykyä heittäytyä. Draamakasvatukselle tulee olla aikaa päiväkodin arjessa siinä missä musiikille, liikunnalle ja kädentaidoillekin. (Martinez-Abarca & Nurmi,2015,9)

Nukketeatterissa tärkeää on rytmi. Millaisella rytmillä tarinaa kerrotaan ja millaisilla tehokeinoilla kerrontaa vahvistetaan. Esityksessä pitää olla tilaa lapsen ilolle ja ihmettelylle. Vaikka esityksen aikana lapset seuraavat esitystä, niin esityksen jälkeen on aina aikaa vuorovaikutukselle ja keskustelulle. Lapsen ihmettelylle ja oivalluksille tulee jäädä tilaa.

Nukketeatteriesitys yksinäänkin on riittävä kokemus lapsille, mutta halusimme jotain millä virittää lapsia aiheeseen ennen esityksen alkua. Älytaululle tehdyn animaation avulla tutustuimme lasten kanssa tarinassa esiintyviin hahmoihin tarkemmin, jotta lapset tiesivät jo ennestään vähän mitä on tulossa.  Valokuutioista oli tehty vihreä polku toiseen huoneeseen ja taustalla soi lintujen laulu. Vihreitä värikuutioita oli laitettu myös nukketeatterikankaan alle luomaan tunnelmaa ja sininen galaxy-valo heijasti taivasta kattoon.

Esityksen aluksi ja lopuksi soitettiin kannelta, jotta lapsi sai selkeän aloituksen toiminnalle ja lisäksi lapsi tiesi, koska esitys loppui.

Esityksen jälkeen lapset pääsivät tutustumaan nukketeatteriin, he saivat esittää kysymyksiä ja kertoa millaisia ajatuksia esitys heissä herätti. Lapsilta tuli paljon ajatuksia ja heitä kiinnosti hahmot ja rekvisiitat. Mikä tärkeintä, lasten kasvoilta paistoi ilo esityksen jälkeen.

Yhteistyö nukketeatterin parissa jatkuu ja seuraavaksi luvassa on jotain, joka vie lapset seikkailulle talven maailmaan ja joulun taikaan. Nukketeatteri ja draamakasvatus on tullut Silmuihin ja Nuppuihin yhdeksi osaksi monipuolista pedagogista toimintaa

Kirjoittanut:

Iida / Varhaiskasvatuksen opettaja

Pauliina / Varhaiskasvatuksen opettaja

LÄHTEET:

Heikkinen, K.(2004). Vakava leikillisyys. Draamakasvatusta opettajille. Vantaa. Dark Oy.

Martinez-Abarca, T. (2015). Loikaten leikkiin- rohkeasti rooliin. Helsinki. Lasten Keskus ja kirjapaja Oy.