Yhteystietoja

Esiopetuksen henkilökunta

Heli-Maija Varhaiskasvatuksen opettaja
Anni Varhaiskasvatuksen opettaja
Minna Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Roihujen puhelinnumero: 0503278403

Muut yhteystiedot

Sari Mäkipää (esiopetuksen kuraattori) 0444037845sari.makipaa@rauma.fi

Kuraattori antaa oppilaalle ja hänen lähiympäristölleen tukea, konsultaatiota ja asiantuntija- apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään arjen sujumista, oppimista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta. Kuraattori tekee tiivistä yhteistyötä kodin ja esikoulun/koulun välillä.

Käytännössä kuraattori tapaa kouluilla oppilaita ja heidän perheitään, ohjaa tarvittaessa muiden palveluiden piiriin, konsultoi henkilökuntaa ja osallistuu oppilashuoltotyöhön. Kuraattorille voi ohjautua omasta aloitteesta, vanhempien toiveesta tai henkilökunnan tai muun lasta lähellä olevan tahon ohjaamana, yhteistyössä kodin kanssa.  Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.