Yhteystietoja

Esiopetuksen henkilökunta

Anni Varhaiskasvatuksen opettaja
Tiina Varhaiskasvatuksen opettaja
Iida Kiertävä varhaiskasvatuksen opettaja / varajohtaja
Aleksi Varhaiskasvatuksen opettaja
Katri Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Anniina Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
Elina Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Roihujen puhelinnumero: 0503278403

Liekkien puhelinnumero: 0505672779

Muut yhteystiedot

Sari Mäkipää (esiopetuksen kuraattori) 0444037845sari.makipaa@rauma.fi

Kuraattori antaa oppilaalle ja hänen lähiympäristölleen tukea, konsultaatiota ja asiantuntija- apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään arjen sujumista, oppimista, toimintakykyä ja vuorovaikutusta. Kuraattori tekee tiivistä yhteistyötä kodin ja esikoulun/koulun välillä.

Käytännössä kuraattori tapaa kouluilla oppilaita ja heidän perheitään, ohjaa tarvittaessa muiden palveluiden piiriin, konsultoi henkilökuntaa ja osallistuu oppilashuoltotyöhön. Kuraattorille voi ohjautua omasta aloitteesta, vanhempien toiveesta tai henkilökunnan tai muun lasta lähellä olevan tahon ohjaamana, yhteistyössä kodin kanssa.  Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.