Lukupesä- hanke osana Pikkunorssin arkea

”Lukupesä on varhaiskasvatuksen tai koulun oppimisympäristö, jossa on mukavia lukupaikkoja ja kirjallisuutta. Lisäksi se on paikka, jossa voi jakaa lukukokemuksia keskustelemalla tai sanataiteen kautta.” (https://finrainfo.fi/lukupesa/)

 Pikkunorssissa tavoitteena on antaa lapsille enemmän mahdollisuuksia rauhallisiin lukuhetkiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten lukemista ja lukuintoa. Oppimisympäristöä on kehitetty niin, että se motivoi lapsia tarttumaan kirjoihin.  Lapsille on tehty lukunurkkauksia ja lukupesiä, joissa on kirjoja lasten saatavilla koko ajan.  Hankkeen kautta saimme kirjahyllyjä Pikkunorssiin ja niissä kirjat ovat paremmin esillä ja lasten saatavilla. Kirjat ovatkin hyllystä liikkuneet jo uteliaille lukijoille.

 Pikkunorssin omassa kirjastossa lapset saavat vierailla, vaikka joka päivä. Se on koronarajoitustenkin aikana auki joka päivä. Kirjastoon tehty lukunurkkaus tarjoaa lapselle paikan rauhoittua valitsemansa kirjan äärelle. Kirjastossa kirjat on jaettu erilaisten aiheiden mukaan. Loppuvuodesta huoltajat haastettiin mukaan hankkeeseen; heitä pyydettiin lahjoittamaan vanhoja kirjoja kirjastoon lasten luettavaksi. Mukana tässä “kirjoja lapsille”- tempauksessa oli myös Pohjoiskehän koulu sekä lasten lukemista Raumalla edistävä Väinö Riikkilä- seura. Kirjoja tuli paljon ja siitä olemme kiitollisia. Valikoima kasvoi ja jokaiselle lapselle löytyy nyt varmasti mieluisaa luettavaa. Jokainen lapsi on saanut kirjastoon myös oman kirjastokortin, jonka kanssa lainaaminen onnistuu, kuten ihan oikeassa kirjastossa. Kirjastoleikki on ollut pienten ja isojen lasten suosikki. Pikkunorssin kirjaston toiminnassa painottuu lasten oma toiminnallisuus. Leikin lisäksi kirjastossa on mm. lapsille tehtyjä kuvitettuja satuja qr-koodien takana. Lapsi saa avata koodin iPadilla ja lukea tarinan aikuisen kanssa. Kirjastossa on myös kirjavinkkaus-pohjia, joihin lapsi saa laittaa kirjan kuvan ja antaa sille valitsemansa määrän tähtiä. Näin tieto mieluisista kirjoista siirtyy lapselta toiselle. Olemme saaneet myös “Onni- poika” lastenkirjojen kirjoittajalta Sanna Pellicionilta videon, jolla hän kertoo lapsentasoisesti kirjailijan työstä ja kirjoistaan. Tätä videota on yhdessä katsottu lasten kanssa ja juteltu tarinoiden synnystä. Video on kaikkien katsottavissa Pikkunorssin nettisivuilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelijayhteistyö on vahvasti osa Lukupesä-hanketta; käsityökasvatuksen opiskelijoiden valmistamia kirjatyynyjä on Pikkunorssin kaikissa ryhmissä ja niiden tarkoituksena on, että lapsi saa kuljettaa tyynyn taskussa sitä kirjaa, jonka haluaa lukea. Opiskelijat ovat valmistaneet myös virkattuja lukukavereita esiopetukseen. Lukukaverit on suunniteltu lasten toiveiden mukaan. Opiskelijat ovat myös valmistamassa Pikkunorssille omaa puukehikkoista lukupesää. Luokanopettajaopiskelijat järjestivät joulukuun alussa elävöitetyn satuesityksen kaikille lapsille kirjastossamme. Se oli lapsille hieno elämys ja kiitos siitä opiskelijoille, jotka toteuttivat lapsille hienon kokemuksen.

Pikkunorssissa hankkeessa ovat mukana Nuppujen ja Versojen ryhmä. Nuput ovat Pikkunorssin alle 3-vuotiaiden ryhmä. Meillä hanke näkyy niin, että lapsille luetaan paljon. Lapset saavat aina halutessaan lukea kirjaa ja lukemiseen on tarjolla rauhallisia lukunurkkauksia. Pienten kanssa on vierailtu Pikkunorssin omassa kirjastossa, ja lapset ovat päässeet lukemaan paljon kirjoja. Lukemisen lisääntymisen rinnalla, hanke on tuonut ryhmäämme myös lisää ainutlaatuista vuorovaikutusta. Lapselle lukiessa saa arvokasta tietoa lapsen maailmasta, tunteista ja taidoista. Lukuhetkien aikana kielenkehityksen yksilöllinen tukeminen mahdollistuu. Versot ovat 3-5- vuotiaiden lasten ryhmä. Hankkeen myötä olemme luoneet oman lukunurkkauksen, jossa viihdytään monenlaisten tarinoiden äärellä. Tarinallisuus näkyy meillä myös leikeissä ja toiminnan teemoissa. Kannustamme lapsia myös omien tarinoiden luomiseen ja dokumentoimme tarinoita eri tavoin. Lisäksi hanke on herätellyt meitä kasvattajia ajattelemaan oppimisympäristön merkitystä lukuinnon vahvistajana. Ympäristön tulee motivoida ja innostaa lasta tarttumaan kirjaan. Kirjat ovat lapsille tärkeitä ja niiden avulla lapsi antaa jatkuvasti tietoa itsestään, kertoessaan lukuhetken aikana itselleen merkittävistä asioista. Meille Pikkunorssissa kirjat ovat väline aitoon vuorovaikutukseen lasten kanssa.

Kirjoittanut:

Pauliina ja Tiina / Varhaiskasvatuksen opettajat