Harjoittelua ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien täydennyskoulutus alkaa

Harjoittelua ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien täydennyskoulutus alkaa Raumalla tammikuussa 2020!

Harjoitteluja ohjaava varhaiskasvatuksen opettaja on tärkeä osa onnistuneen opetusharjoittelun toteutumisessa. Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksella käynnistyvä täydennyskoulutus koostuu viidestä lähipäivästä sekä välitehtävistä. Koulutuksen lähtökohtana on tarjota näkökulmia ja eväitä ohjaavan varhaiskasvatuksen opettajan roolissa toimimiseen.

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on:

  • kerrata harjoittelujen osaamistavoitteita sekä sisältöjä
  • tarjota harjoitteluja ohjaaville varhaiskasvatuksen opettajille työkaluja itsensä kehittämiseen ohjaavana opettajana
  • kehittää varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta
  • luoda kollegiaalista vuorovaikutusta

Tervetuloa jatkuvan oppimisen polulle!

Yhteyshenkilö:
Greta Lahdenranta
KM, yliopisto-opettaja
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauma
puh. 050-3576601
email. grhala@utu.fi