Olemme mukana Educa-messuilla

Valtakunnalliset Educa-messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 24.–25.1.2020. Tulethan tapaamaan meitä ja kuulemaan lisää Pikkunorssi-konseptin kehittämisestä osastollemme 6c21!

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella aloittaa 2021 toimintansa 110-paikkainen Rauman pikkunorssi -harjoittelupäiväkoti. Opettajankoulutuslaitoksella Raumalla kehitetään tutkimusperustaista varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen Pikkunorssi-konseptia, joka mahdollistaa uudenlaisen kansainvälisen monitieteisen osaamiskeskuksen rakentumisen. Pikkunorssi-konseptin tavoitteena on varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen, kansainvälisen tutkimuksen ja käytännön lähentäminen harjoittelupäiväkodin, Rauman kampuksen ja varhaiskasvatuskentän yhteistyönä. Rauman pikkunorssissa tullaan toteuttamaan ympäristöpedagogisesti painottunutta taito- ja taidekasvatusta. Konseptissa kehitetään opettajaopiskelijoiden valmiuksia toteuttaa kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoista kasvatusta ja opetusta yksilö- ja ryhmätasolla. Päiväkodissa toteutetaan englanninkielistä kielisuihkua ja suomi toisena kielenä -kasvatusta. Pikkunorssi toimii oppimisympäristönä, jossa lapsilähtöiset kasvatus- ja opetusmenetelmät tähtäävät opiskelijoiden, lasten ja huoltajien kokemukseen osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä.

Lisätietoja Educa-tapahtumasta löydät täältä.