Pikkunorssin varautumissuunnitelma henkilöstön koronasta johtuviin poissaoloihin

Pikkunorssi on suunnitellut varautumissuunnitelman, joka koskee mahdollisia toimenpiteitä tilanteissa, joissa koronasta aiheutuu merkittävää henkilöstövajetta. Suunnitelman keinot otetaan käyttöön vasta viimeisenä keinona, jos henkilöstöä on poissa tai sijaisia ei saada.

Mikäli henkilöstöä ei ole riittävästi pyydetään huoltajia tekemään seuraavia toimenpiteitä:

  • Huoltajia pyydetään ilmoittamaan lapsensa päivittäiset hoitoajat, joiden mukaan henkiökunnan työvuorot suunnitellaan.
  • Huoltajia pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman nopeasti DaisyFamilyyn tai viestillä, jos lapsi on sairas tai vapaapäivällä.
  • Lisäksi aukioloaikoja voidaan tarvittaessa keskittää ja rajoittaa, esimerkiksi klo 8 – 16.00 tai 7.30 – 15.30 välille. Tällöin huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve lyhennetyn aukiolon puitteissa. Muutoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa DaisyFamilylla, sähköpostilla tai tekstiviestillä.
  • Äärimmäisissä tilanteissa huoltajia suositellaan järjestämään lapsen hoito muilla tavoilla. Jos pikkunorssi on kiinni, hyvitetään niiden päivien maksut vanhemmille, kun lapsi ei ole voinut olla varhaiskasvatuksessa Pikkunorsissa.

Pikkunorssin toimenpiteet korona tilanteen pahentumisen estämiseksi:

  • Henkiökuntaa kannustetaan jäämään pienistäkin oireista kotiin.
  • Lasten ja aikuisten hyvä käsi – ja yskimishygienia.
  • Siivouksen tehostaminen ryhmissä, joissa esiintyy koronaan viittaavia oireita lapsissa tai työntekijöissä.
  • Ryhmät eivät yhdistä toimintojaan yli palo-osastojen.

 

Lisätietoja:

Anne Toivonen / Päiväkodin johtaja

Eero Rantanen / Varajohtaja

Yhteystiedot