Täydennyskoulutusta harjoitteluja ohjaaville varhaiskasvatuksen (erityis)opettajille

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella pilotoitiin kuluvan vuoden keväällä Harjoittelua ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien täydennyskoulutusta. Kaksi uutta raumalaisista varhaiskasvatuksen opettajista muodostunutta ryhmää aloitti täydennyskoulutuksen syyskuussa 2020. Poikkeusoloista johtuen täydennyskoulutus järjestetään verkkokoulutuksena Zoomin välityksellä. Samalla täydennyskoulutukseen osallistuvat varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat saavat tuntumaa tulevia ohjauskeskustelutilanteita varten. Tulevaisuudessa ohjauskeskustelut toteutetaan etänä yhdessä ohjaavien lehtoreiden kanssa.

Täydennyskoulutukseen osallistuneet varhaiskasvatuksen opettajat saivat ennen ensimmäistä koulutuskertaansa täytettäväkseen alkukyselyn. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa odotuksia ja toiveita täydennyskoulutukseen liittyen. Vastauksista on nähtävissä, kuinka paljon myönteisiä odotuksia ja innostusta täydennyskoulutus herätti.

Kummankin täydennyskoulutusryhmän ensimmäisellä koulutuskerralla tarkasteltiin sitä, mitä varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan tutkintojen sisällöt ja tavoitteet sekä harjoitteluiden tavoitteet pitävät sisällään tämän hetkisessä opetussuunnitelmassa. Lisäksi tutustuttiin eri oppimiskäsityksiin ja -tapoihin sekä pohdittiin itselle parhaimmiksi koettuja oppimistapoja. Täydennyskoulutukseen osallistuneet opettajat saivat niin kutsutuksi tuumaustaukotehtäväkseen pohtia itseään ohjaavana opettajana ennen seuraavaa koulutuskertaansa.

Tästä on hyvä jatkaa!

Yhteyshenkilönä toimii:
Riikka Vuorinen, KM, yliopisto-opettaja
Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Rauma
puhelinnumero: 050 357 6601
sähköposti: riemvu@utu.fi

Teksti: Riikka Vuorinen ja Meri Pihanperä