Tutkimuslupa

Rauman pikkunorsissa tehtävistä tutkimuksista on aina pyydettävä tutkimuslupa päiväkodin johtajalta. Tutkimuksen tekemisen prosessikuvaukseen ja eettiseen ohjeistukseen on hyvä tutustua ennen tutkimusluvan anomista.

Tutkimuskohteena oleville aikuisille, alaikäisille ja heidän huoltajilleen on selvitettävä tutkimuksen aihe, tutkimusmuoto, tarkoitus, laajuus, julkaisutapa sekä aineiston käyttö ja säilytys.

Ota yhteyttä

Anne Toivonen 0442427864anne.toivonen@pikkunorssi.fi
Eero Rantanen 0505672779eero.rantanen@pikkunorssi.fi