Lähimetsästä taidetta

Luonto on yksi monipuolisimmista ympäristöistä toteuttaa taidekasvatusta. Luonto muuttuu esimerkiksi vuodenaikojen ja sään mukaan sekä ihmisten ja eläinten toiminnan myötä. Tämän takia luonnossa tapahtuva taidekasvatus mahdollistaa joka kerralla oman uniikin pedagogisen prosessin, jossa lapsi pystyy liittämään oman taiteellisen kokemuksensa osaksi luontoa. Joskus saattaa jopa itsekin unohtaa, kuinka paljon erilaisia mahdollisuuksia luonto tarjoaa pedagogiseen toimintaan.

Luonnossa liikkuminen ei ole pelkästään esteettinen kokemus, vaan se kehittää lasta kokonaisvaltaisesti motoristen taitojen kehityksestä aina sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Jo tämän vuoksi on tärkeää hyödyntää lähiympäristöstä löytyviä luontokohteita. Raumalla metsiä ja puistoalueita löytyykin monista paikoista, joten lähiluontoon on helppo lähteä matalalla kynnyksellä.

Luonnonmateriaalien hyödyntäminen

Luonnosta löytyy paljon materiaaleja, joita voidaan hyödyntää opetuksessa sekä taiteen tekemisessä ja kokemisessa. Lasten kanssa voidaan tutustua erilaisiin luonnonmateriaaleihin, luonnosta löytyviin muotoihin, pintoihin, väreihin, tuoksuihin ja ääniin. Metsässä voi siis järjestää vaikkapa musiikki- ja kuvataidekasvatusta – vain mielikuvitus on rajana. Lasten kanssa voidaan itse kokeilla, millaisia ääniä luonnonmateriaaleista syntyy, kun niihin naputtaa kivellä tai kävyllä. Yhdessä opettajan johdolla voidaan harjoitella soittamaan lasten löytämillä materiaaleilla. Keksitään ja tutkitaan myös, millä eri tavoin niitä voidaan soittaa ja harjoitellaan samalla rytmiikkaa soittamalla niitä tietyssä tahdissa.

Kuvataidetta metsässä voidaan puolestaan toteuttaa tekemällä maahan erilaisia muotoja ja kuvia hyödyntäen luonnonmateriaaleja. Jokaiselle lapselle varmasti löytyy mieluisa aihe, joka voi olla esimerkiksi maisema tai oma tai kaverin muotokuva. Lasten tekemät maataideteokset voidaan dokumentoida esimerkiksi ottamalla niistä valokuvia tai videoita, jolloin teoksesta jää varmasti muisto jokaiselle. Teosten dokumentointi mahdollistaa niiden jatkojalostuksen esimerkiksi erilaisten digitaalisten välineiden avulla.

Lapset ovat myös itse innokkaita keksimään uusia ideoita, joihin aikuisten tulisi tarttua. Jokainen kokee taiteen eri tavoin ja haluaa myös ilmaista kokemuksensa omalla tavallaan. On siis tärkeää ottaa huomioon, että lapsille annetaan tilaa ihmettelylle, luonnon tutkimiselle ja itsensä ilmaisemiselle, jotta lapsen oma kokemus taiteesta ja luonnosta vahvistuu.

 

Linkkejä, joista löytyy lisää tietoa Rauman ulkoilumahdollisuuksista

Leikkikentät: https://www.rauma.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/puistot-ja-metsat/leikkikentat/

Pyöräilyreitit, kuntoradat ja maastoreitit: https://www.rauma.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/liikunta/ulkoliikuntapaikat/kuntoradat-ja-lenkkeilypolut/

Saariston retkeilyreitit: https://www.rauma.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/meri-ja-saaristo/saariston-retkeilyreitit/

Pikkunorssin piha

 

Kuva: Santeri Siironen
Laura Päivinen & Santeri Siironen