Meidän merellinen Rauma

Olemme varhaiskasvatuksen opiskelijoina, harjoittelijoina ja työntekijöinä päässeet tarkastelemaan Rauman varhaiskasvatusta monipuolisesti eri näkökulmista ja monenlaisista eri yksiköistä. Koemme meren ja merellisen kulttuurin olevan olennainen osa Raumaa ja kuuluvan osaksi raumalaista varhaiskasvatusta. Rauman kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa on myöskin huomioitu Rauman kulttuurisesti merkittävät kohteet ja meri. Oman kokemuksemme mukaan merellisen kulttuurin huomiointi on jäänyt varsin vähäiseksi varhaiskasvatuksen osalta.

Tuomme esille merellisen kulttuurin huomioimisen toimintavinkkejä taidekasvatuksen tavoitteiden kautta ja käytämme hyödyksi taidepedagogiikkaa osana toimintaa. Taidekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen omakohtaista taidesuhdetta elämyksien sekä kokemuksien kautta. Lapsia tutustutetaan taiteeseen kuvataiteen, teatterin, tanssin, musiikin, valokuvauksen sekä käsitöiden kautta. Lapsen taideosaamista ja sen kehittymistä arvostetaan sellaisenaan ja aikuisen kannustus sekä tuki on keskeisessä asemassa taidekasvatuksessa.

Olemme koonneet tähän erilaisia esimerkkejä monenlaisiin pedagogisiin toimintoihin, joita voi toteuttaa varhaiskasvatusryhmissä. Tavoitteenamme on lasten taidesuhteen vahvistaminen taidepedagogiikkaa hyödyntämällä toiminnan osana. Toimintaesimerkit ovat kohdennettuja noin 5-6 -vuotiaille lapsille ja lapsiryhmille.

Meriaiheeseen tutustuminen

Lasten kanssa tutustutaan meriaiheeseen keskustelemalla sekä tutkimalla sitä monipuolisesti kirjallisuuden sekä laulujen kautta. Lapsia kannustetaan kertomaan omakohtaisia kokemuksia ja ajatuksia mereen liittyen. Lapsille voidaan pitää satuhieronta, jolloin lapset saavat kuunnella veden loisketta, aaltojen pauhua ja tarinaa, ja samalla he hierovat toisiaan pienillä “seilaavilla” leikkiveneillä.

Lauluvinkit

 • Kömpelö kampela
 • Oli synkeä
 • Kapteeni katsoi horisonttihin
 • Meidän meri https://www.youtube.com/watch?v=pDTWxN81VfM

Kirjavinkit

 • Mato ja Meri, Erkintalo Jenni
 • Hei merirosvokapteeni!, Gareth P. Jones
 • Masa Mainio kertoo laivoista, Johansson George
 • Meren ihmeitä: kysymyksiä ja vastauksia, Peter Rask
 • Sukella mereen: ui syvälle pinnan alle!, Timothy Knapman
 • Aatos ja Sofian meri, Riitta Jalonen ja Kristiina Louhi

Rauman meriympäristö tutummaksi

Lasten kanssa tutustutaan Rauman ympäristöön kuvien sekä merenrantaan ja saaristoon tehtävien retkien avulla. Vaihtoehtoisesti opettaja voi pyytää lapsien vanhempia käymään kohteissa lasten kanssa ja antaa heille mukaan kohteessa toteutettavia pieniä tehtäviä.

Paikkavinkit:

 • Reksaari
 • Kuuskajaskari
 • Kylmäpihlaja
 • Poroholma ja venesatama
 • Omenapuumaa

Huom!

Raumalaisiin saariin pääsy onnistuu vain vesiteitse veneellä, joiden hinnat ovat vajaasta kympistä ylöspäin per henkilö. Reksaari sijaitsee vain lyhyen matkan päässä maista mutta muihin on hieman enemmän matkaa.

Lisäksi Omenapuumaan kävelylenkki on 6km pitkä, joka saattaa olla lapsille liian pitkä kävelymatka. Tässä tapauksessa lasten kanssa voisi käväistä polun alku- tai loppupäässä.

Toimintavinkkejä:

 • Lapsien kanssa keskustelu kohteiden sijainnista, aiemmasta ja nykyisestä käyttötarkoituksesta ja lasten huomioista
 • Lapset saavat valita mieleisensä merellisen aiheen, josta he tekevät piirustuksen. Piirustuksen pohjalta tuotetaan savityö, jonka lapset voivat halutessaan maalata. Savityöstä lapset saavat kertoa tarinan, joka kirjataan ylös ja liitetään työn mukaan.

Lapsiryhmä voi vierailla Kiikartornissa Poroholmassa. Opettaja voi lukea merellisen sadun tornin huipulla tai meren rannassa. Lapset saavat kiikaroida ympäristöä ja esittää omia huomioita ja kysymyksiä. Myöhemmin omassa ryhmässä lapsia sadutetaan päivän muistoihin liittyen. Opettaja voi ottaa Kiikartornista ja lapsista myös kuvan, jonka yhteyteen sadutukset liitetään.

Kiikartorni https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nakotorni.jpg

Lasten kanssa tutustutaan Rauman merimuseoon (https://rmm.fi/). Museo tarjoaa omia opastuskierroksia ja työpajoja lapsille (sopuhintaan!). Opettajat voivat myös toteuttaa omaa toimintaa museon tiloissa.

Toimintavinkit museoon:

 • Lapset piirtävät paperille valitsemansa lempiesineen museon esineistöstä.
 • Lapset kuvaavat museosta jotain/jonkin esineen, johon heidät myöhemmin liitetään kuvanmuokkausohjelman avulla.
 • Lasten itserakentamat pienveneet/purjeveneet helpoista materiaaleista (materiaaleina esim: jäätelötikut, massapallot, tilkut, liima, sakset, paperi, kertakäyttöastiat, tussit)

Draaman keinoin

Lapset saavat ideoida paperinukeiksi ja –hahmoiksi merellisiä hahmoja, joita valmistetaan ja voidaan hyödyntää myöhemmin paperinukke-esityksissä. Näihin esityksiin voidaan hyödyntää myös aiemmin tehtyjä purjevenetuotoksia. Tämä voidaan toteuttaa myös varjoteatterina.

Opettaja ohjeistaa lapsia ideoimaan erilaisia merellisiä hahmoja, joille voidaan muodostaa erilaisia pukuja ja asusteita, joita lapset voivat käyttää. Niitä voivat olla esim. merenneitojen hameet, ravun sakset tai kalan pyrstö tai merirosvoasusteina. Pukuja ja asusteita voidaan myöhemmin käyttää osana erilaisia tanssiesityksiä, näytelmissä tai lasten omissa leikeissä.

Grande finale

Lopuksi lasten tuotokset kootaan yhteiseksi näyttelyksi päiväkodin tai koulun tiloihin tai kirjastoon. Tällä tavoin vahvistamme lasten taidesuhdetta ja osoitamme arvostusta lasten kädentaidoille.

Lapsista otetut kuvat voidaan ripustaa ryhmätilaan esille, lasten korkeudelle, jotta he voivat muistella opittuja ja koettuja asioita myöhemminkin.

 

Heidi Pitkänen & Brita Perttula