Minä taiteilijana luonnossa

Luonto tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön. Luonto erilaisena ja innostavana ympäristönä kannustaa lapsia luovaan toimintaan ja siellä voidaan monin eri tavoin integroida taidekasvatuksen osa-alueita.

Luonnossa pystyy toteuttamaan musiikkia eri tavoin, kuten esimerkiksi koputtelemalla puun runkoja, heiluttelemalla lehtipuun oksia tai käyttämällä keppejä rytmikapuloina. Myös luonnossa kuuluu monenlaisia ääniä, joita voi ihan hiljakseen kuunnella ja yhdessä pohtia minkälaisia ääniä siellä kuuluu.

Liikunnalle luonnolla on tarjota monipuolinen liikkumisympäristö. Lapset voivat muun muassa tasapainotella kaatuneiden puiden päällä tai hyppiä kiveltä kivelle.  Maaston erilaiset muodot tuovat lisää haasteita liikuntaan. Luonto tarjoaa mahdollisuuden kuvataiteen toteutukseen esimerkiksi erilaisia luonnonmateriaaleja hyödyntämällä, ja niistä toteuttamalla teoksia.

Luonto soveltuu oppimisympäristönä taidekasvatuksen lisäksi myös muihin osa-alueisiin, kuten matematiikkaan. Luonnosta löytyy loputtomiin laskettavia asioita, erilaisia muotoja, sekä vertailtavia kohteita.

Seuraavaksi esittelemme yhden monista mahdollisuuksista toteuttaa kuvataidekasvatusta metsässä tekemällä taulun luonnon materiaaleista. Olemme koonneet taideteoksen tehtävän vaiheet, mutta tarkoituksena on, että ne toimivat lähinnä raameina työn toteutukselle. Jokainen saa itse käyttää luovuuttaan ja luoda omannäköisensä työn.

Mielenmaisema

 • Vaihe 1
  • Etsi metsästä mieluinen paikka, johon haluat koota taideteoksesi
 • Vaihe 2
  • Etsi metsästä 4 samanmittaista keppiä teoksesi kehykseksi
 • Vaihe 3
  • Etsi erilaisia materiaaleja, joita haluat käyttää
 • Vaihe 4
  • Kokoa niistä mieleisesi asetelma
 • Vaihe 5
  • Valmis työ voidaan valokuvata ja keskustella sen herättämistä ajatuksista. Tekijä saa kertoa omasta työstään.

Työtä voi soveltaa eri tavoilla. Esimerkiksi voidaan muunnella keppien lukumäärää ja neljän kepin sijaan voidaan kerätä vain kolme keppiä ja tehdä kolmion muotoinen kehys. Aikuinen voi antaa tarkempia ohjeita etsittävistä asioista. Esimerkiksi lapselle voi antaa tehtäväksi etsiä tietyn lukumäärän verran asioita tai ohjeistaa etsimään luonnonkappaleita eri värien tai adjektiivien mukaan. Työ voidaan toteuttaa myös jonkun tietyn teemaan mukaan. Vuodenajat tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa tätä työtä. Talvella voidaan esimerkiksi piirtää kepillä tai maalata lumeen. Tämän työn voi toteuttaa kotona perheen kesken tai päiväkodissa pihalla tai vaikkapa metsäretkellä!
 

Elina Väyrynen, Anniina Raitanen & Noora Sinkko
Kuvat: Elina Väyrynen, Word kuvapankkikuvat