Unelmien päiväkoti

Unelmien päiväkoteja on monenlaisia, Rauman pikkunorssi on yksi niistä. Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoina lähdimme mekin vielä lisää unelmoimaan ja tässä blogikirjoituksessa kerromme siitä, millainen olisi unelmien taito- ja taideainepainotteinen päiväkotimme, jos saisimme suunnitella sen vapain käsin. Taito- ja taideainepedagogiikka tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti antaen tilaa lapsen omalle luovuudelle ja ajattelulle. Päiväkoti sijaitsisi luonnon helmassa, jotta lapsi saisi päivittäin kosketuksen luontoon. Koemme luonnon läheisyydellä olevan merkitystä lapsen arvostukseen elollista ja elotonta kohtaan. Päiväkodissa toteutettaisiin luontokasvatusta, esimerkiksi viikoittaisilla metsäretkillä.

Halusimme suunnitella sellaisen päiväkodin, jonka voisi oikeasti toteuttaa. Oli mietittävä tiloja ja materiaaleja, jotka olisivat käytännössä toimivia. Päiväkodin suunnittelussa otettaisiin huomioon lapsilähtöisyys, eli lasten ideat ja ajatukset koskien tiloja ja materiaaleja. Lapset saisivat osallistua päätöksentekoon piirtämällä ja ehdottamalla omia ideoitaan, joista muokattaisiin toteuttamiskelpoisia. Jotta päiväkodin tilat olisivat moniaistillisia, haluaisimme päiväkodin seiniltä löytyvän erilaisia materiaaleja sekä värejä. Näin lapset saisivat kokea päiväkodin tiloja eri aisteja käyttäen. Jokaisella ryhmällä olisi tarpeeksi isot ja muunneltavat tilat, joita voisi muokata erilaisiin tarkoituksiin. Materiaalit ja välineet olisivat lasten saatavilla, jotta he voisivat omatoimisesti niitä käyttää.

Kuva: Miia Björklund

Lapsimäärää mietittäessä päädyimme siihen, että päiväkoti ei olisi liian suuri eikä pieni, joten siellä olisi esimerkiksi kolme lapsiryhmää. Lapsiryhmien nimet mietittäisiin yhdessä lasten kanssa. Jokaisella ryhmällä olisi oma musiikkihuone, josta löytyisi esimerkiksi rytmimunia, kapulat, tamburiineja sekä muita soittimia. Halusimme, että lapsilla olisi mahdollisuus päivittäiseen itseilmaisuun musiikin kautta. Päiväkodista löytyisi lisäksi iso ateljee, jossa voitaisiin toteuttaa erilaisia kuvataiteeseen ja käsityöhön liittyviä toteutuksia. Ryhmillä olisi käytössä yhteinen iso sali, jota käytettäisiin vuoropäivinä oman ryhmän kesken liikunnan riemusta nauttimiseen, mutta myös yhteisiin toiminnallisiin hetkiin. Näitä voisivat olla koko talon yhteiset laulu- & jumppatuokiot tai vaikkapa nukketeatterit. Salista löytyisi myös näyttämö ja roolivaatteita, joita lapset saisivat käyttää sekä suunnitella ja esittää omia näytelmiään draaman keinoin.

Ryhmät ulkoilisivat kaikki yhdessä suuressa pihassa, joka sulautuu metsäiseen ympäristöön luonnonläheisten värien ja rakennusmateriaalien kautta. Pihalta löytyisi erilaisia liikuntavälineitä ja maastoa, joka kehittää motorisia taitoja. Ulkona olisi maahan maalattu liikennerata, jota saisi käyttää erilaisin pyörin ja potkulaudoin kypärä päässä harjoitellen samalla liikennesääntöjä. Kiipeily vahvistaa motoriikkaa, joten pihalta löytyisi puita, joissa voi turvallisesti kiipeillä. Pihalla olisi lisäksi perinteisiä keinuja, hiekkalaatikoita, kiipeilytelineitä ja alue, jossa pystyisi pelaamaan ulkopelejä.  Alle kolmevuotiaiden ryhmälle olisi oma aidattu alue, jotta kaikki päiväkodin lapset saisivat ulkoilla yhdessä, mutta turvallisuussyistä päiväkodin pienimmät olisivat omassa pikkupihassaan. Pikkupihasta löytyisi samoja ulkovälineitä kuin isommasta, mutta vain pienille suunniteltuina.

Unelmien päiväkotimme toiminta pohjautuisi projektityöskentelyyn. Toiminta olisi kokonaisvaltaisesti eri ilmaisun muotoja hyödyntävää. Erilaisina teemoina voisi toimia esimerkiksi keväällä/kesällä vihannesten ja yrttien istutukset, joita hoidettaisiin ja joiden kasvua seurattaisiin. Samalla keskusteltaisiin mistä ruoat oikeasti tulevat ja mitä ne tarvitsevat kasvaakseen. Toinen ajankohtainen teema olisi kierrätys, jota harjoiteltaisiin lasten kanssa muun muassa havainnoimalla luontoa, etsimällä sieltä roskia ja lajittelemalla niitä. Projektityöskentelyä voi myös toteuttaa lasten kanssa tekemällä jokaiselle oman soittimen, joita soitettaisiin yhdessä lasten kanssa.

Alettuamme kirjoittamaan blogia perehdyimme Pikkunorssin toimintaan ja selvisikin, että siellä on tehty samankaltaisia toteutuksia, joista haaveilemme. Pikkunorssista löytyy omat tilansa niin käsityön, kotitalouden kun kuvataiteen projektien toteuttamiseen. On todella arvokasta, että lapsille tarjotaan monipuolinen oppimisympäristö, jossa toimia ja toteuttaa itseään. Pikkunorssi on ympäristöpedagoginen taito- ja taideainepainotteinen päiväkoti, joka tarjoaa monipuolisen, modernin ja muunneltavan oppimisympäristön. Siellä kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen oppimiseen, jossa lapsen tunteet, aistihavainnot, toiminta, keholliset kokemukset ja ajattelu yhdistyvät. Pikkunorssi näyttää upeaa esimerkkiä siitä, millainen taito- ja taideainepedagoginen päiväkoti voi todellisuudessa olla.

Miia Björklund & Emilia Harju