Pikkunorssin yliopistoillat lasten vanhemmille!

Miksi mukaan yliopistoiltaan?

Tule kuulemaan lapsen kehitykseen, oppimiseen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisesta suomalaisessa koulutusjärjestelemässä!

Seuraavat yliopistoillat:

27.10.2022 Inkeri Ruokonen

 professori INKERI RUOKONEN Taito- ja taidekasvatus

  • kokonaisvaltaisen taito- ja taidekasvatuksen, ja erityisesti musiikkikasvatuksen mahdollisuudet lasten oppimisen ja hyvinvoinnin edistäjinä
  • Paikka: Rauman Pikkunorssi
  • Ilmoittautuminen 26.10 mennessä sähköpostiosoitteeseen: anne.toivonen@pikkunorssi.fi

1.11.2022 Tarja-Riitta Hurme ja Anitta Melasalmi

TARJA-RIITTA HURME ja ANITTA MELASALMI

Lämmin vuorovaikutus – opettajaopiskelijat lapsia ohjaamassa

  • Puhumme kanssanne siitä, miten varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluissa keskitytään laadukkaaseen vuorovaikutukseen ja sen tukemiseen
  • Paikka: etäyhteys zoom –linkki https://utu.zoom.us/my/animel

 

Lisää yliopistoiltoja tulossa keväällä 2023.

Tervetuloa kaikille!