Tutustu Rauman pikkunorssin uuteen johtajaan!

Yliopistollinen harjoittelupäiväkoti Rauman pikkunorssi on saanut uuden johtajan, Anne Toivosen, joka aloittaa työssään heti vapun jälkeen. Toivonen on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hän on työskennellyt varhaiskasvatuksessa aiemmin opettajan, erityisopettajan, perhepäivähoidon ohjaajan ja nyt viimeisimpänä päiväkodin johtajan tehtävissä Eurajoella. Hän tarttuu uuteen työhönsä innostunein mielin ja kertoo: ”On kiinnostavaa aloittaa työskentely Pikkunorssissa ja päästä osallistumaan varhaiskasvatuksen kehittämiseen Pikkunorssi-konseptin mukaisesti. Jännittää sopivasti uusi tehtäväni, sillä se tuo mukanaan myös paljon uutta ja ainutlaatuista.

Uuden johtajan myötä Rauman pikkunorssi -konseptin varhaiskasvatuksen kehittämistyö astuu suuren askeleen eteenpäin. Toivosen mielestä kehittämistyössä on tärkeää kiinnittää huomiota lasten varhaiskasvatusarjen kunnioittamiseen. Toivonen pitää olennaisena myös perheiden mahdollisuutta osallistua Rauman pikkunorssin varhaiskasvatuksen kehittämiseen: ”On varmasti hyvä myös miettiä, miten toteutetaan lasten vanhempien kuuleminen ja osallistaminen. Tyytyväinen asiakaskunta (lapset, huoltajat) on Pikkunorssin toiminnalle erityisen merkityksellinen.

Rauman pikkunorssi tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen ja Rauman normaalikoulun kanssa. Toivonen kertoo: ”Pikkunorssiin liittyvä tutkimus-, täydennyskoulutus- ja opetusyhteistyö opettajankoulutuslaitoksen kanssa on erittäin mielenkiintoista ja olennaista. Samoin yhteistyö Rauman normaalikoulun kanssa erityisesti esi- ja alkuopetuksen nivelvaihetta koskien on mielestäni tärkeää.” Toivonen kertoo odottavansa monipuolista ja aktiivista yhteistyötä varhaiskasvatusta kehittävässä tutkimustyössä, jossa ”Pikkunorssi omalta osaltaan on mukana varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja mahdollistamassa lasten varhaiskasvatusarjen laadullista edistämistä toimimalla harjoittelupäiväkotina.

Toivonen on ehtinyt tutustua uuteen työpaikkaansa sekä päiväkotirakennuksen ulkopuolelta että sosiaalisessa mediassa (klikkaa tästä nähdäksesi, miltä Rauman pikkunorssissa näyttää tällä hetkellä!). Hän kertoo ilahtuneensa päiväkotirakennuksen tilojen määrästä ja monipuolisuudesta. Hän täsmentää: ”Erityisesti taito- ja taideainetilat ilahduttavat minua. Samoin piha ja sisätilat näyttävät kuvien mukaan mahdollistavan lapsille päivittäisen liikkumisen ja liikkumisen ilon, koska väljyyttä näyttäisi olevan mukavasti.

Toivoseen voi olla yhteydessä 4.5.2020 alkaen, jolloin hän aloittaa työnsä.
Löydät hänen yhteystietonsa täältä.

Teksti: Meri Pihanperä
Rauman pikkunorssin kuva: Meri Pihanperä
Johtajan kuva: Anne Toivonen